بخشنامه: 30/5/1580
چاپ مطلب

*ثبت اعتراض مودیان در دفتر حوزه

 

شماره: 1580/5/30
تاریخ: 12/06/1373
پیوست:
 
 اداره کل مالیات برشرکتها
 
 بازگشت بنامه شماره 37/14860 مورخ 30/4/1373 و صرف نظر از نحوه ارسال اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات و با توجه به ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین رای شماره 19472/4/30 مورخ 23/11/1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی و بخشنامه وزارتی شماره 40576/3813/5/30 مورخ 13/9/1369 یادآور میگردد , که به نظر این دفتر در هرحال اعتراض مودی می بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی یا بستگان و مستخدمین او به حوزه مالیاتی ذیربط واصل و در دفتر حوزه ثبت گردد تا قابل طرح و بررسی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد .
 
محمدعلی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 239 - در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به م...

تاریخ سند: 1373/06/12
شماره سند: 30/5/1580
وضعیت سند: -
امضا کننده: رئیس شورای عالی مالیاتی (محمد علی خوش اخلاق)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اعتراض در ذیل اوراق ابلاغ شده
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ
 *ثبت اعتراض مودیان در دفتر حوزه
 نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247
 *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 *بخشودگی جریمه مشمول جریمه دیرکرد نیز میباشد در زمان توافق یا ممیز کل
 *در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
 واحد های مالیاتی از گرفتن نامه قبولی قبل از صدور برگ تشخیص خودداری نمایند
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
 تاکید بر تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی از طریق رسیدگی و تحقیق و پرهیز از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی در امور گزارشگری مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی