بخشنامه: 7028
چاپ مطلب

*اختیار رسیدگی به پرونده های صرافی در استان تهران

 

شماره: 7028
تاریخ: 19/02/1373
پیوست:
 
اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران
 
بنابه تجویز تبصره ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایرامورمالیاتی مربوط به مشاغل صرافی ( خرید و فروش ارز) درتهران به آن اداره کل محول میگردد0 شایسته است دراسرع نسبت به تشکیل حوزه با حوزه های مالیاتی خاص اقدام و ضمن تحویل وتحول پرونده های مالیاتی مربوط نتیجه راگزارش نمائید.
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 221- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.


...

تاریخ سند: 1373/02/19
شماره سند: 7028
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اختیار رسیدگی به پرونده های صرافی در استان تهران
 *اظهار نامه می بایستی به حوزه محل فعالیت عمده تسلیم و همچنین ارشاد در خصوص اشخاصیکه چند محل فعالیت دارند
 *اجرای مقررات تبصره 45 بودجه 77 و شرکتهائیکه در چند محل فعالیت دارند
 *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه
 *مودیانی که دارای محل کسب و سکونت مشخص در ایران نمی باشند
 *ضوابط مرجع رسیدگی مالیات شرکتها
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 *تقسیم بندی حوزه های مالیاتی مشاغل بر اساس محدوده جغرافیایی
 *مالیات علی الحساب سهام
 *تفویض اختیار به حوزه محل وقوع ملک اشخاص حقوقی
 *تفویض اختیاری رسیدگی مالیات بانکهای استان
 *مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود
 *حوزه ذیصلاح صدور گواهی
 *انتقال قطعی ملک خارج از محل قانونی بانکها و اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک نیاز به گواهی ندارد
 *سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی