بخشنامه: 30/5/363/3834
چاپ مطلب

*درخصوص علی الحساب مالیات بساز و بفروشی

 

شماره: 3834/363/5/30
تاریخ: 04/02/1372
پیوست:
 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ....
اداره کل مالیات .....
 
پیرو دستورالعمل شماره 59936/3488- 5/30 مورخ 23/12/67 که بنا به اختیارحاصل از ماده 163قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی و در خصوص دریافت مالیات علی الحساب بساز بفروشی صادر گردیده و ضمن تاکید بر اجرای مفاد آن ، بدینوسیله مقرر میدارد که از تاریخ 1/3/1372 بجای نصابهای " 3 برابر ارزش معاملاتی اعیانی " و " 4% ارزش معاملاتی اعیانی " مقرر در بندهای 1 و 2 دستورالعمل یاد شده از نصابهای جدید که بشرح زیر اعلام میگردد استفاده نمایند :
1 - درمورداشخاص حقیقی 5 برابر ارزش معاملاتی اعیانی مبنای محاسبه مالیات علی الحساب قرار گیرد و بارعایت سایر مقررات قبلی توسط حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک بحیطه وصول درآید.
2 - در مورد اشخاص حقوقی معادل 6% ارزش معاملاتی اعیانی بعنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول وبه حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور گردد.
 
 
ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارایی
 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا ب...

تاریخ سند: 1372/02/04
شماره سند: 30/5/363/3834
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (سید صفدر حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه
 *4 درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد
 *مالیات شرکتهایی که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت و شهرداری ها باشد
 * علی الحساب مالیات بساز و فروشی
 *جایگزینی 2% بجای 5% مالیات علی الحساب دارندگان پیله وری و ابلاغ به گمرکات سراسر کشور
 *1% علی الحساب گمرکی واردکنندگان کالا
 *وصول درصدی از مالیات
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 *نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
 *1% گمرک
 *وصول 5% بجای 2% مالیات علی الحساب از پیله وران
 *مالیات علی الحساب سهام
 *درخصوص علی الحساب مالیات بساز و بفروشی
 *مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود
 *مالیات نقل و انتقال تلفن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی