بخشنامه: 200/97/57/ص
چاپ مطلب

ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/97/57

تاریخ: 1397/04/16

بخشنامه

 

57

97

مواد 274 الی 277

س

 

مخاطبان/ ذینفعان

معاونان محترم سازمان

مدیران کل دفاتر ستادی سازمان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی سرار کشور

موضوع

ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به مصوبه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، نظر به اینکه بخشی از اصلاحات بعمل آمده در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به موجب مواد 274 الی 277 وجود ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با جرم مالیاتی می باشد و از طرفی به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت برخورد با مجرمین مالیاتی و جلوگیری از تبعیض در اخذ مالیات و امکان هماهنگی و پیگیری موثر پرونده های مربوطه، به پیوست «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: پس از ابلاغ بخشنامه

مدت اجرا:

مرجع ناظر: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

     

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
...
 
ماده 275- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
 
ماده 276- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری د...
 ماده 277- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(274) تا(276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قا...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1397/04/16
شماره سند: 200/97/57/ص
کد سند: س/مواد 274 الي 277/97/57
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396
 اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
 ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی