بخشنامه: 30/5/3210/43986
چاپ مطلب

*زمینهایی که در طرح قرار می گیرند

 

شماره: 43986/3210/5/30
تاریخ: 24/08/1373
پیوست:
 
نظرباینکه درمورد نحوه محاسبه مدت مذکوردر ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اراضی بایری که به عللی ازجمله قرارگرفتن درطرح شهرداری مدتی ازشمول مالیات اراضی بایرخارج وسپس مجددا" مشمول مالیات اراضی بایرشده اند سئوالاتی مطرح وابهاماتی وجوددارد علیهذابمنظورایجاد وحدت رویه واجرای صحیح مقررات متذکرمیگردد درمدتی که برای بایرماندن اینگونه اراضی عذرموجه وجودداشته ویامشمول تسهیلات مقرردر ماده 16 قانون یادشده وتبصره های ذیربط آن بوده است مدت یامهلتی که اراضی مزبورازشمول مالیات اراضی بایرخارج بوده درمحاسبه مالیات اراضی بایرمنظورنخواهدشد بعنوان مثال چنانچه قطعه زمین بایری درنیمه دوم سال 1369 درطرح مصوب شهرداری قرارگرفته ودرپایان سال 1370 ازطرح مزبورخارج شده باشد وارزش معاملاتی این زمین درسنوات 68 لغایت 70 معادل 500000 ریال ودرسنوات 71و72 به ترتیب 550000 و600000 ریال فرض شود،مالیات اراضی بایراین زمین به نحوه زیرمحاسبه خواهدشد. مدت از1/1/68 لغایت 31/6/1369 نرخ ماده 12 ارزش معاملاتی 18× 2 × 500000 مالیات سال 68 ونیمه اول سال 69 15000= ( یکسال ونیم ) 12 × 100 چون ازنیمه دوم سال 69 لغایت سال 1370 درطرح بود،لذادراین مدت مشمول مالیات اراضی بایرنمیباشد. ماه X نرخ 6 × 2 × 550000 مالیات 6 ماهه اول سال 71 5500 = 12 × 100 6 × 4 × 550000 مالیات 6 ماهه دوم سال 71 11000 = 12 × 100 12 × 4 × 600000 مالیات سال 1372 24000 = 12 × 100 جمع مالیات ریال 55500 = 24000 + 11000 + 5500 + 15000 بعبارت دیگرهیچ زمین بایری نباید قبل ازآنکه دوسال تمام مشمول مالیات بنرخ 2% ارزش معاملاتی بشود مشمول مالیات بنرخ 4% ارزش معاملاتی وبهمین ترتیب بنرخ 5% ارزش معاملاتی واقع شود.
 
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 12 - در تاریخ 27/11/1380حذف شد.
...

تاریخ سند: 1373/08/24
شماره سند: 30/5/3210/43986
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *زمینهایی که در طرح قرار می گیرند
 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای
 تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها
 مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری
 فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی