بخشنامه: 260/96/115
چاپ مطلب

تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

 

شماره: 115/96/260

تاریخ: 17/08/1396

بخشنامه

 

115

96

مواد (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

الف-س

 

مخاطبین

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی جنوب شهر تهران

موضوع

تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

پیرو بخشنامه‌های شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 و 63/95/200 مورخ 30/09/1395و­دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

1- جهت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست متناسب با درخواستهای مذکور، تعدادی از مأموران مالیاتی را در قالب
«گروه ویژه» جهت رسیدگی به درخواست‌های موصوف تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را برای انجام هماهنگی‌های لازم و عنداللزوم آموزش‌های کاربردی به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند.

2- مأموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مودیان (صادرکنندگان کالا) نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط و استرداد موقت مالیات و عوارض
ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعمل‌های صدرالاشاره اقدام نمایند.

3- در مواردی که در اجرای بند (7) بخشنامه شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) اقدام می‌نمایند، در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه/استرداد مالیات بر ارزش افزوده،
ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده­وماده(34) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع اختلاف اقدام و در صورت عدم توافق مودی با رئیس امور مالیاتی می‌‌بایست
حداقل 5 روز کاری فرصت برای معاون و مدیر کل امور مالیاتی جهت رفع اختلاف پیش‌بینی گردد بطوری که هیچ پرونده مورد اختلافی در استرداد به صادرکنندگان بدون اعلام نظر و دلایل کارشناسی مدیر کل و معاون مربوطه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده نشود.

4- ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان موصوف (صادرکنندگان کالا) ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مودیان اقدام نمایند.

5- ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره 6225/260/د مورخ 03/12/1395 ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به بخشودگی جرائم موضوع ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون درنظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مودی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند.

6- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1-داخلی: 2- خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

بخشنامه­های منسوخ(شماره و تاریخ):

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 13- صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1396/08/17
شماره سند: 260/96/115
کد سند: ال/13/1396/115
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  
امضا کننده: معاون مالیات بر ارزش افزوده (محمد مسیحی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
 لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان
 ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388
 تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393
 لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 24/02/1392 و عبارت مرتبط
 رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
 ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
 تبیین بخشنامه 47-94-200 مورخ 10-05-1394
 تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا
 پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده
 ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی