دستورالعمل: 230/60742/د
چاپ مطلب

دستورالعمل درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان سال 1397 بر اساس حکم جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398

شماره: 230/60742/د

تاریخ: 1398/11/26

 

ادارات کل امور مالیاتی استان . . .

امور مالیاتی شهر و استان تهران

نظر به این­که اطلاعات نهایی بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در عملکرد سال 1397 به تفکیک نام صادرکننده (اشخاص حقیقی و حقوقی)، شماره یا شناسه ملی و میزان ارزی (یورو) صادرات به همراه میزان برگشت ارز(یورو) به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، لذا مقرر می­ دارد:

ادارات امور مالیاتی رسیدگی به پرونده ­های مالیاتی صادرکنندگان را در اولویت قرار داده و در رسیدگی به پرونده­ های مالیات بر ارزش افزوده دوره­ های چهارگانه سال 1397 صادرکنندگان، در ابتدای امر اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاهای صادر شده از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) را مورد بررسی قرار داده و مبلغ اعتبار مالیاتی قابل پذیرش را تعیین نمایند.  سپس با مراجعه به سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی، بر اساس نسبت مندرج در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد / درصد بهره­ مندی از نرخ صفر مالیاتی که در سامانه مذکور درج گردیده، میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد را تعیین و با رعایت سایر مقررات مسترد نمایند. همچنین در رسیدگی به پرونده­های مالیات بر عملکرد نیز اعمال هر گونه نرح صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات می­بایست بر اساس همین درصد، صورت پذیرد.

شایان ذکر است درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره ­مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان برگشت ارز  بر اساس بسته سیاستی« رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان » ضمیمه نامه شماره 98/65694 مورخ 1398/02/31 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به صورت سیستمی محاسبه و در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد/ درصد بهره­ مندی از نرخ صفر مالیاتی، نمایش داده شده است، بنابراین از تاریخ صدور این دستورالعمل نیازی به محاسبات تعیین درصد  استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و درصد اعمال نرخ صفر مالیاتی با رعایت مقررات مربوط برای تعیین مالیات بر درآمد ناشی از صادرات،  موضوع فراز دوم بند (7) قسمت « الف» و بندهای (2) و  (3) قسمت « ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11  نمی باشد. همچنین مفاد نامه شماره 269/4020/د مورخ 1398/08/28 دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده(تصویر پیوست) کان لم یکن تلقی می‌شود.

همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و ضرورت اطلاع رسانی به ایشان، صادرکنندگان محترم می­ توانند از طریق پورتال ثبت­ نام به نشانی www.tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود با ورود به منوی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره­ مندی از نرخ صفر مالیاتی خود را مشاهده نمایند.

برای تبیین بهتر موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

مثال: در اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور محاسبات مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد و اعمال نرخ صفر برای صادرکننده «الف» در سال 1397 به شرح زیر می‌باشد:

 

مبلغ صادرات در سال 1397

هزینه های قابل کسر از درآمد ناشی از صادرات  سال 1397

درآمد مشمول مالیات صادرات

مبلغ اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مربوط به کالاها و خدمات صادرشده

درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد / درصد بهره­مندی از نرخ صفر مالیاتی

مبلغ اعتبار مالیاتی قابل استرداد

100,000

75,000

25،000

8,000

80%

6400

 

مبلغ قابل استرداد در سال 1397                                                    6400  = 80 % ×8000

مشمول نرخ صفر                                                                        20000=80% × 25000

درآمد مشمول مالیات ناشی از صادرات در سال 1397                          5000 = 20000 - 25000

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 13- صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت...
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1398/11/26
شماره سند: 230/60742/د
کد سند: ال/13/17/1398/
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش فزوده، موضوع جزء(4) بند (الف) تبصره(10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 دستورالعمل اجرای جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 دستورالعمل درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان سال 1397 بر اساس حکم جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی