بخشنامه: 200/93/151
چاپ مطلب

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393


شماره: 151-93-200

تاریخ: 27-12-1393

پیوست:-..............

 

بخشنامه  

 

151

93

مواد  21 و22

الف

 

مخاطبین/ذینفعان

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهار نامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1393 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرایی تکالیف قانونی برای آنان ، بنابه اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی( فصل زمستان) سال 1393 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 3111396 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور وتاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم کمتر از یک میلیارد ریال را به معاونین و عندالزوم روسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.

علی عسکری 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور  

دامنه کاربرد: 1-داخلی #  2-خارجی---

مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن  88806053-021

تاریخ اجرا :

مدت اجرا :

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

      

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می ...
 
ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متع...

تاریخ سند: 1393/12/27
شماره سند: 200/93/151
کد سند: ال/مواد 21 و22/93/151
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم(فصل پائیز)سال 1388
 وصول درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده
 اشتباه واریزی مالیات و عوارض مودیان
 تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1388
 تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1388
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بهار سال 88
 مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی سال 87 تا پایان فروردین ماه
 تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه
 تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار)سال 1389
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 تسلیم اظهارنامه دوره دوم(تابستان) سال 1389
 حـق عضویت انـجمن هـای صنفـی، مجامع حرفه ای و سایر تشکل های قانونی
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی