بخشنامه: 200/93/110
چاپ مطلب

نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

 

شماره:110/93/200
تاریخ:17/09/1393
پیوست:
 
بخشنامه
 
110
93
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
با عنایت به اینکه صاحبان مشاغل آهنآلات دارای شخصیت حقیقی طی فراخوان های مرحله دوم (ردیف8 بنکداران و عمده فروشان) و چهارم(ردیف3 فروشندگان آهن)، اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب از تاریخ های 01/07/1388 و 01/07/1389 گردیده اند و با توجه به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت در حلقههای قبل شامل واردات ، تولید و توزیع أخذ میگردد; لذا در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و بمنظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی موارد ذیل را مقرر میدارد:
1.      کلیه مودیان صنف مذکور مکلف هستند از ابتدای سال 1393 نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
2.      مأموران مالیاتی لازم است با توجه به موضوع پرداخت مالیات در حلقههای قبل، در زمان رسیدگی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور تشخیص و مطالبه نمایند.
3.      در خصوص پروندههایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض مطالبه گردیده، در اجرای مفاد ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مودی نسبت به موضوع ،روسای امور مالیاتی مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده مالیات و عوارض در حلقههای قبل، مالیات و عوارض تعیین شده را متناسب با وضعیت مودی تعدیل نمایند.
4.      در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع هیأت های حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون میباشد، نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
5.      پروندههایی که قبلا به قطعیت رسیده و مالیات و عوارض آن پرداخت گردیده ، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود.
 
 
6.      مودیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیئتهای حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگی جرایم را به عمل آورند.
7.      مفاد بندهای (2) الی (6) این بخشنامه صرفا در مورد دورههای مالیاتی مشمول اجرای قانون لغایت پایان سال 1392 مودیان مجری میباشد.
ضمنا در خصوص پرونده دورههای لغایت سال 1392 مودیان اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خرید آنها به واسطه عدم ارائه صورتحسابهای واقعی مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعی و ارائه مستندات موید موضوع که به تأیید اداره امور مالیاتی مربوط برسد، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز واقعیت، مالیات و عوارض مطالبه شده را تعدیل نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی ذیربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعی موضوع این بند را جهت بررسی و رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمایند.
 
علی عسکری
 
دامنه کاربرد:
 1- داخلی:   *    2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
مدت اجراء:
 نامحدود
تاریخ اجراء:
تاریخ صدور بخشنامه
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی
* بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می ...

تاریخ سند: 1393/09/17
شماره سند: 200/93/110
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/93/110
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *فروش داراییهای قابل استهلاک
 واحد صلاحیتدار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث
 ثبت اظهارنامه های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط درواحد رایانه اداره کل
 دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 ارسال 17 فقره فرم
 رسیدگی به اعتراض مودی در مورد اوراق مطالبه و استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده
 نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
 ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»
 ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
 تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400
 تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24
 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی