بخشنامه: 213/880/11528
چاپ مطلب

اعلام بهای فروش کمباین

 

شماره: 11528/880/213
تاریخ 06/07/1383
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان         
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دبیرخانه 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی          
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
 
 
پیرو بخشنامه شماره 9237/728-213 مورخ 31/5/83 ، بهای فروش کمباین 1165 (مندرج در ردیف 124 صفحه 7 جداول پیوست بخشنامه مذکور) به مبلغ 373,700,000 ریال اصلاحی می گردد.
 
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:9237/728/213
تاریخ:31/05/1383
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دبیرخانه 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی
 
در اجرای بند(ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتور سیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1383 در (7) برگ شامل (125) ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده جهت اطلاع ارسال می گردد.
  
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
 
 
بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی وکشاورزی
 ساخت ومونتاژ داخل در سال 1383
 
جهت محاسبه حق الثبت موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی
 
ردیف
انواع موتور سیکلت
بهای فروش سال 1383
)ریال)
انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر کمتر از 100 سی سی
1
همتاز شهری 70 سی سی، تلاشTM70، گازیP Y50CC، کاراCA70، پیشرو پیروز70 سی سی، میهن70سی سی وبهنام 70 سی سی
2,500,000
2
آمیکوRX70
1,800,000
3
میهنZ50
3,900,000
4
سایرانواع موتور سیکلت باحجم سیلندر کمتر از 100 سی سی
2,000,000
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر از 100 تا 150 سی سی
5
پیشرو پویا100 سی سی،پیشروDX100،ماهان،سوپر ماهان وایران ماهان 100سی سی،تلاشAX100،شیرویه 100سی سی وشهاب 100سی سی
3,500,000
6
موتور سیکلت BOXER100،کاواساکیGVT100
5,800,000
7
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 100 سی سی
3,000,000
8
پیشرو وپیشرو پیام 110،تلاشLF110(فیوچر) وشهاب110
4,000,000
9
بهمنB110،کیوان110،کثیر110و کویر110اسکوتر
5,000,000
10
مودناس 110 سی سی
9,800,000
11
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر110 سی سی
4,000,000
12
جهانرو(JB115وحی تک112)
7,000,000
13
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر 115 سی سی
5,000,000
انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر 125 سی سی
14
تلاشAX125،شکوه،آمیکو،تندر،چهارزمانه باسل CG125، سفر،طرنا،همپا،ظفر،آبان،تپش،ملی،شتاب،آی تک، کارا، جامی،بهران،سحاب،توان،ونوس،فراز،جیران،پرند،
پارتیان،هرمز،سپند،شهر وفینال
3,500,000
15
صدف،رباط،جهان،دنده ای شهباز، تکاور،نیکو، شیران، کسری مدل کیا، بهتاز،کبیران،هونو،همرو،آی سان،رایکا، میلاد،تیز تک،سرعت،سانیک،جهش،پارت،کوثر،تیوا و کیان
 
4,500,000
16
تک تیز،شیرو سانیکو تایوان،سانرو 125 تایوان،پیشرو پیام 125، تیز تاز،هویکایدو،تارا،SEETO،همتاز،میهن،ارس،کثیر، آمیکو XL125،کویر،پیشرو 125،پیشرو پرشیا،آرشیا،دنا،آذرخش و نامی
 
5,500,000
17
تلاش،پرشیا،دنده ای 125 مدل پاژنگ،پیروز،تک تاز،کسری مدل ونوس،نسیم،رها،نامی(PAKAN)،شهاب،همارو،سامان وتریلGMX
 
6,500,000
18
کارا مدل LF،هوندا CGL125،رویا،تکرو و ایران رویال CDI125
7,000,000
19
تریل XL 125 سی سی
8,000,000
20
یاماها VBX125،هونداWAVE125 و کاواساکی GTO 125
9,000,000
21
هوندا125(CDI،CG)، تک تاز GS125 سوزوکی و هوندا TITAN 125
11,000,000
22
کاواساکی RX125- HY- HX
15,000,000
23
هوندا XL 125و کاواساکی KMX125
22,000,000
24
سایر انواع هوندا 125 و کاواساکی125 سی سی
7,000,000
25
سایر انواع موتورسیکلت 125 سی سی
5,000,000
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر از 150 تا 200 سی سی
26
آمیکو XL 150 و تیز تک 150
5,500,000
27
پارسا 150 سی سی،تریل XL150،پیشرو اسپرت 150 سی سی،تریل 150(میهن)،پیشرو تریال 150 سی سی،پیشرو پارس 150 سی سی و تریل پیشرو 150 سی سی
6,500,000
28
ریپ استار 150 سی سی،کارا LF 150 و آرین CG150
7,500,000
29
همیارریسرجوانان 150سی سی وشهاب 150سی سی
8,500,000
30
تریل XL150(ایران دوچرخ)
9,000,000
31
همتاز هارلی 150سی سی،جهانروJB150وباجاج 150سی سی
10,000,000
32
تریلVR150
12,000,000
33
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 150 سی سی
7,500,000
34
مودناس175سی سی
17,000,000
35
پولسار180 سی سی
12,000,000
36
پیشرو پارس اسپرت 200سی سی
6,000,000
37
همتازسوپرهرلی 200سی سی،ریسروسوپرریسر200سی سی وتورنادو 200 سی سی
10,500,000
38
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر بیش از 150سی سی
10,000,000
39
انواع موتور سیکلت ایژ
6,000,000
40
انواع موتور سیکلت وسپا
5,000,000
انواع ماشین آلات راهسازی
انواع لــــودر
41
هپکو HL 150وHL 200
830,000,000
42
هپکو H 540
352,400,000
43
هپکو 4600
500,000,000
44
هپکو 3500
260,000,000
45
هپکو 530و 4500
252,400,000
46
هپکو L 90 E و HL 150 C
1,050,000,000
47
هپکو HL 115 B
411,400,000
48
هپکو HLB 115
425,000,000
49
هپکو HL 115
374,000,000
50
هپکو HL 120
293,000,000
51
هپکو HL 120 C
996,000,000
52
هپکو HL 90
244,500,000
53
هپکو HL 90 C
828,000,000
54
هپکو HL 80
176,000,000
55
هپکو H 520
240,000,000
56
هپکو اینترناش 60
250,000,000
57
هپکو اینترناش H 122 A
275,000,000
58
هپکو H 65 C & 70
275,000,000
59
هپکو بکهو L B 70
290,000,000
60
هپکو بکهو کشونی T B L M
200,000,000
61
(SKID LOADR CASTRO48) 48 HSL 65مینی لودر CASTRO
229,000,000
62
هپکو 78 HSL 78مینی لودر CASTRO
249,500,000
63
هپکو بکهو لودر HLB 95 B
470,000,000
64
هپکو بکهو لودر HLB 95
398,500,000
65
HL 120 D، HL 200 D
1,295,000,000
66
سایر انواع لودر داخلی
250,000,000
انواع غلـطـک
67
هپکو HC 100، CA 25 S
293,000,000
68
هپکو HPC 100، CA 25 P
442,000,000
69
هپکو HC 100 B
415,000,000
70
هپکو HCP 100 B
412,500,000
71
هپکو HR 105، TS 200
295,000,000
72
هپکو HS 78، WM 78
239,500,000
73
هپکو HC 13 ، CG 11
59,000,000
74
هپکو HC 35 ، SG 350
79,000,000
75
هپکو HRD 542
130,000,000
76
هپکو HC 70
89,000,000
77
هپکو HC 5
46,200,000
78
هپکو HCP 70
99,000,000
79
هپکو HC 100 S
245,000,000
80
هپکو HC 25
79,000,000
81
هپکو HCP 5
4,200,000
82
سایر انواع غلطک داخلی
90,000,000
انواع بیـل مکانـیکـی
83
هپکو چرخ لاستیکی HE 100، A 912
650,000,000
84
هپکو چرخ لاستیکی HB 100 B
795,000,000
85
هپکو چرخ زنجیری HEC 100، A912
590,000,000
86
هپکو چرخ زنجیری HEC 100 B
745,000,000
87
هپکو بیل چرخ لاستیکی لیبهر (A 900 B I)
985,000,000
88
هپکو بیل چرخ زنجیری لیبهر(R 900 B I)
955,000,000
89
هپکو بکهو 3500
120,000,000
90
هپکو انتر ناش 3965
299,500,000
91
لیبهر هپکو 921
380,000,000
92
لیبهر هپکو 932
400,000,000
93
لیبهر هپکو 941
500,000,000
94
چرخ زنجیری بلند R 912
290,000,000
95
بیل هپکو HEC 100
350,000,000
96
سایر انواع بیل مکانیکی
350,000,000
انواع بلــــدوزر
97
هپکو TD 25، 751
496,900,000
98
هپکو 741
380,000,000
99
هپکو TD 15
412,300,000
100
هپکو 731
350,000,000
101
هپکو HD 330
492,000,000
102
هپکو HD 150
590,000,000
103
هپکو HD 220
890,000,000
104
کوماتسوی ژاپن D-100A-2(HD 320)
2,744,500,000
105
سایر انواع بلدوزر
400,000,000
انواع گریـــــدر
106
هپکو HG 180،HG 180 B ، HG 500
840,000,000
107
هپکو HG 180 C
954,000,000
108
هپکو FAUN
329,800,000
109
سایر انواع گریدر
400,000,000
انواع آسفالت تراش وکمپکتور
110
کمپکتور HCP 5
4,200,000
111
آسفالت تراش HCM 176
947,000,000
112
آسفالت تراش فنیشر HPF 108
980,000,000
113
سایر انواع آسفالت تراش
500,000,000
انواع تراکتـــور
114
تراکتور فرگوسن 285 (ITM)
68,000,000
115
تراکتور مسی فرگوسن تک دیفرانسیل(ITM399)
80,000,000
116
تراکتور مسی فرگوسن دودیفرانسیل(ITM399)
97,000,000
117
تراکتور باغی گلدونی
53,700,000
118
تراکتور DTM 200
29,500,000
119
انواع تیلر
10,000,000
120
سایر انواع تراکتور
50,000,000
انواع کـمبایــن
121
کمباین 955 با موتور پرکینز
220,000,000
122
کمباین 955 با موتور جاندیز
242,000,000
123
کمباین سهند 68-S
198,400,000
124
کمباین 1165
373,700,000
125
سایر انواع کمباین
180,000,000
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1383/07/06
شماره سند: 213/880/11528
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
 در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
 بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23و 27 آئین نامه
 بخشنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی
 *احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
 قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی
 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور
 *دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان
 *قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…
 *فسخ اسناد مرابحه کاری
 اعطای معافیت منوط به داشتن نسبت 30%سرمایه به بدهی قبل از افزایش سرمایه
 در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی
 آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …
 بخشنامه در خصوص عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد»
 اعلام بهای فروش کمباین
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی