قانون مالياتهاي مستقيم- باب چهارم در مقررات مختلفه
چاپ مطلب

 ⏺ 1- فصل اول :معافیت ها - شامل مواد قانونی 132 الی 146
 ⏺ 2- فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک - شامل مواد قانونی 147 الی 151
 ⏺ 3- فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی - شامل مواد قانونی 152 الی 154
 ⏺ 4- فصل چهارم :مقررات عمومی - شامل مواد قانونی 155 الی 176
 ⏺ 5- فصل پنجم :وظایف مودیان - شامل مواد قانونی 177 الی 181
 ⏺ 6- فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث - شامل مواد قانونی 182 الی 188
 ⏺ 7- فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی - شامل مواد قانونی 189 الی 202
 ⏺ 8- فصل هشتم :ابلاغ - شامل مواد قانونی 203 الی 209
 ⏺ 9- فصل نهم :وصول مالیات - شامل مواد قانونی 210 الی 218
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی