قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 2
چاپ مطلب

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;

2- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها و دهیاری ها

تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.[1]

4- بنیادها­ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف­ حضرت­امام خمینی(ره) و مقام­ معظم رهبری.[2]

تبصره 1 - شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 - حذف شد.31. به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 20/03/1398 مجلس شورای اسلامی، یک عبارت و یک تبصره به شرح فوق به بند (3) ماده (2) الحاق شد.

2.به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، بند 4 به ماده (2) قانون الحاق شد.

       3 . به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره 3 ماده (2) قانون حذف شد.
"تبصره3 - معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است."

 

 


 [1368/04/26][44096/ت 305هـ] *آیین نامه بند های 2 -3 - 4و 5 ماده 2
 [1373/01/14][224/ت417هـ] *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

 [1368/01/29][30/5/193/3564] *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه
 [1368/06/07][30/5/2006/27926] *موقوفات عام
 [1368/08/06][30/5/2697/37854] *مراجع ناظر موسسات
 [1368/08/22][30/5/2715/41392] *عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)
 [1369/06/13][30/5/2423/16851] *موقوفات عام
 [1371/04/27][30/5/1163/13661] *لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1371/07/20][30/5/2426/24830] *عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات
 [1372/07/25][30/5/3073/37112] *موقوفات در عراق
 [1373/06/07][30/5/2145/19259] *عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا
 [1373/11/08][30/4/10464/59630] *مالیات متولی و ناظرین موقوفات
 [1374/10/12][30/4/11201/53606] *مالیاتاملاک مصادره کمیته امداد امام خمینی
 [1375/02/11][30/4/1156/3988] *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
 [1376/01/18][30/4/112/1238] *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 [1376/02/19][30/4/1593/6214] *شخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد
 [1376/04/19][30/4/12379/8612] *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
 [1376/05/12][30/4/4939/15853] ارسال دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی
 [1377/03/20][30/4/1377/12206] *تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد
 [1377/05/14][43/6649] *اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی
 [1377/09/01][30/4/7171] *فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران
 [1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
 [1381/04/02][30/5/941] *در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی
 [1381/10/14][58118] *در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی
 [1382/04/08][17338] واریز مالیات بنیادها تا پایان 80به حساب های خاص
 [1382/07/19][38662] واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص
 [1382/11/15][201/6247/11304] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده 2
 [1382/12/29][67674] در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی
 [1383/01/16][250/171] در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها
 [1383/05/25][250/2901] رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه
 [1388/06/02][210/55090] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88
 [1388/07/21][210/60622] ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران
 [1388/07/27][61039] معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
 [1389/09/23][200/27246] تـسـری مـفاد بنـد 5 بخـشنـامـه شماره 11485 مورخ 5/7/83 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 [1389/11/16][200/32410] اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
 [1393/02/09][200/93/9] ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 [1393/06/08][200/93/63] عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.
 [1395/09/25][200/95/61] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 18/7/1395 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 17/12/1393 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
 [1396/02/13][200/96/20] قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا
 [1396/10/21][230/96/145] ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده 2
 [1397/06/17][230/30660/د] تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری
 [1397/11/16][230/97/154] ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
 [1398/05/07][200/98/38] ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/04/14][210/99/38] ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17

 [1368/04/06][116462/ت 255] *اسامی نهادهای انقلاب اسلامی
 [1376/03/18][54062/ت 18108هـ] الزام دارایی بر نظارت بر درآمد وهزینه های سازمان نظام مهندسی
 [1378/05/19][36052/ت21625هـ] *بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد

 [1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
 [1400/02/21][200/1400/506] تعیین اداره امور مالیاتی ­ذی­صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1388/03/03][238] ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1392/12/26][1068] ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی
 [1395/07/19][119] عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 1392/12/17

 [1368/04/03][30/4/3634] *پرداختی به موسسات عام المنفعه
 [1368/11/25][30/4/19671] *معافیت آستان قدس رضوی
 [1369/02/30][30/4/2821] *معافیت سازمان تامین اجتماعی
 [1369/10/11][30/4/13968] *دانشگاه آزاد
 [1371/10/14][30/4/11945] *صندوقهای قرض الحسنه
 [1371/12/19][30/4/14435] *موقوفات عام
 [1371/12/19][30/4/14437] *موقوفات
 [1372/03/09][30/4/3757] *فعالیتهای هنری
 [1372/12/08][30/4/14066] *سازمان تامین اجتماعی
 [1373/12/09][30/4/12413] تشخیص مدارس علوم اسلامی
 [1374/11/17][30/4/13040] *معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام
 [1375/06/19][30/4/6741] *سود سپرده
 [1379/04/21][30/4/3655] در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور
 [1387/11/13][201/18494] کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما
 [1397/11/06][201/36] صورتجلسه مورخ 3/11/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پارک فناوری پردیس

 [1373/11/03][30/4/10268/51336] *نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام
 [1376/04/23][1/33352] *یکسان سازی مالیات نهادها
 [1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
 [1377/02/07][1/25168] *نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها
 [1377/12/02][30/4/11369/48845] *موسسه خیریه باقیات الصالحات نیز مشمول مقررات یکسان سازی مالیات نهادها می باشد
 [1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام
 [1378/02/20][30/4/1087/5882] *عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی