قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 91
چاپ مطلب

 

ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2-روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3-کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

4-کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.(1)

6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7-حذف شد.(در تاریخ 27/11/1380 بند 7 به همراه بندهای 15 و 16 از متن این ماده حذف شد.)

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می­گیرد.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (??) این قانون.

11-خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (??) این قانون.

14-درآمد­­حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.1. به موجب بند (19) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» از بند(5) ماده (91) قانون حذف شد.


 [1381/02/22][6558/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق
 [1381/03/25][12650/ت 26571هـ] اصلاح عبارت مشکلات مالی به مشکلات مالیاتی در آئین نامه تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 70/9/6
 [1383/03/10][11490/ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

 [1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 [1370/02/28][30/4/2140/4946] *دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
 [1370/06/10][30/5/702/29506] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 [1371/03/20][30/5/727/12014] *محاسبه جدول حقوق
 [1372/02/05][30/5/401/3904] *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 [1372/03/17][30/5/1029/7597] *پرداختها به استناد قانون متمم بودجه تصویب نامه 11/7/70
 [1372/03/30][30/5/949/14506] *معافیت حق جذب
 [1373/08/22][30/5/3019/43326] *پرداخت حقوق مربوط به ایام مرخصی بعد از بازنشستگی
 [1373/12/09][30/5/4479/65974] *معافیت حقوق کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
 [1373/15/25][30/5/4339/69552] *معافیت حقوق و مزایای مرخصی باز خریدشدگان و مالیات کارانه ماده 74 قانون استخدام کشوری
 [1374/11/26][30/4/13265/66628] *معافیت پاداش و عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق
 [1375/03/23][30/4/1525/11866] *معافیت عیدی
 [1375/04/11][30/4/2905/155442] *معافیت آزادگان
 [1375/08/28][40044/8748/4/30] رفع ابهام درخصوص شمول مالیات به وجوه پرداختی موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی
 [1376/01/26][30/4/661/2790] *محاسبه مالیات حقوق
 [1376/05/02][30/4/4685/18872] *نحوه محاسبه مالیات حقوق
 [1377/04/07][954/406] *کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند 11 ماده 91 میباشد
 [1377/11/06][30/4/1616/52726] *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 [1377/12/09][30/4/11719/58324] *مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
 [1378/02/13][30/4/879] *در خصوص تاریخ شروع معافیت کادر عملیات و تخصصی شرکت خدمات ویژه
 [1378/07/24][30/4/8135] *معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد
 [1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 [1381/01/22][30/5/113/2067] در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 [1381/01/24][30/5/7117/2157] معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
 [1381/07/15][211/1808/40107] مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
 [1382/04/08][211/1918/17151] در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 [1382/04/11][201/2708/18197] فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 [1382/04/31][211/8325/2839] تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص
 [1382/06/02][211/2397/29300] در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 [1384/08/07][211/2539/13926] جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور
 [1386/11/09][98950] معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان
 [1387/04/12][33553] کمک هزینه های رفاهی کارکنان
 [1396/10/19][200/96/144] امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27
 [1397/02/30][200/97/28] ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
 [1398/10/30][200/98/91] ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197
 [1400/10/21][200/1400/70] اصلاح بخشنامه شماره 200/96/144 مورخ 1396/10/19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی­ ها و معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم

 [1381/02/22][6558/ ت 23995هـ] آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 برنامه سوم و معافیت بیمه و حقوق و تعاریف کارفرما و نیروی کار جدید
 [1381/03/25][12650/ ت 26571هـ] اصلاح عبارت مشکلات مالی به مشکلات مالیاتی در آیین نامه تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 70/9/6
 [1382/04/09][18298/ت27840هـ] *در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 [1383/02/27][8794/ت30370هـ] در خصوص بازنشتگی با25سال سابقه
 [1383/03/10][11490/ ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیاتی وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

 [1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 [1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

 [1381/09/17][333] درخصوص مالیات حقوق شهرداری ها جز کارکنان دولتی
 [1391/06/20][335] اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
 [1398/01/27][73] اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 601-9 /12 /1389 هیأت عمومی

 [1368/02/10][30/4/1097] *در مورد معافیت حقوق پزشکان
 [1368/03/30][30/4/3473] *معافیت حق مسکن
 [1368/04/13][30/4/4613] *مالیات اعضای هیات علمی
 [1368/04/21][30/4/5365] *معافیت حقوق
 [1368/04/28][30/501102] پرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی از نظرمالیات
 [1368/10/10][30/4/16373] معافیت عائله مندی
 [1368/11/10][30/4/18841] *معافیت پایان خدمت
 [1368/11/15][30/4/19142] معافیت حق مسکن
 [1368/11/15][30/4/19141] معافیت حق مسکن
 [1369/10/12][30/4/14023] *معافیت حقوق
 [1371/04/24][30/4/3044] *کمک عائله مندی
 [1371/10/26][30/4/12352] *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
 [1372/02/06][30/4/1795] *کمک عائله مندی
 [1372/12/08][30/4/14086] معافیت مالیاتی آزادگان
 [1373/04/07][30/4/3138] *معافیت مالیاتی حق الکشف
 [1373/04/29][30/4/3901] *حقوق ایام مرخصی
 [1373/10/21][30/4/10595] معافیت مالیات حقوق آزادگان
 [1376/03/19][30/4/2911] *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
 [1378/12/21][30/4/14187] مشمول مالیات بودن پاداش آخر سال دریافتی کارکنان شهرداریها
 [1378/12/21][30/4/14561] مشمول مالیات بودن پرداختهای غیر مستمر کارکنان شهرداریها

 [1397/02/01][31/5726] احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی