قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 104
چاپ مطلب

ماده 104- حذف شد.(1)


1.به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قانون و تبصره‌های آن حذف ‌شد.
" ماده 104 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) این قانون مکلف­اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مودی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج در صد (5%) مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلف­اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

‌تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را ‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌ قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد ‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها ‌قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم ‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از ‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند."

 


 [1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1392/04/18][90836/ت 48793هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
 [1392/06/30][120700] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1393/11/13][136590/ت 50976هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

 [1368/02/25][30/5/469/6215] *کسر و پرداخت مالیات تکلیفی
 [1369/09/10][30/5/3498] *حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های علی الحساب ماده 104 قانون
 [1369/10/23][30/5/4289/48190] *علی الحساب گمرک
 [1372/03/26][30/5/1247/13930] *احتساب مالیات علی الحساب گمرکی
 [1372/05/09][30/5/1955] *تامین نیروی انسانی و خدمات امور مسافرت محمول و ترجمه عدم مشمول است
 [1372/06/14][53/2126/8031] *محل و نحوه پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان
 [1373/02/27][30/5/459] *حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1373/06/07][30/5/2145/19259] *عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا
 [1373/08/29][30/4/8518/15468] *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 [1373/11/08][30/4/9146/59486] *محاسبه مالیات پیمانکاران
 [1374/08/06][44160] *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 [1375/12/21][30/4/12280] *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
 [1376/03/10][30/4/768/7165] نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی
 [1376/04/19][30/4/12379/8612] *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
 [1376/11/11][47726] *در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت 5% تکلیفی کسر کند
 [1377/03/20][30/4/493/12252] *استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی مشمول کسر مالیات تکلیفی نمیباشد
 [1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 [1379/08/07][30/4-7123/37002] تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی
 [1381/02/07][30/4/99/5237] بخشنامه به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مالیات اشخاص خارجی با تسعیر ارز به نرخ واریز نامه به نرخ 1755 ریال
 [1381/06/26][211/4048/36692] در مورد عدم نیاز به کسر مالیات از کرایه های پرداختی بابت خرید بلیط ،قطار ،اتوبوس ،تاکسی وموارد مشابه
 [1381/06/31][211/4056/37343] نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقررخودداری می نمایند
 [1381/10/22][201/8432/60159] جریمه 1%ماده 197شامل همه قراردادها می گردد
 [1381/12/14][211/7649/70889] بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
 [1382/03/24][211/1451/13637] حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
 [1382/04/11][201/2102/17713] درمورد 5%تکلیفی مکسوره از کارخانه های آردسازی
 [1382/06/23][211/2989/33207] در خصوص اصلاح برگ قطعی
 [1382/08/17][44312/ 8595/54] تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه
 [1382/10/06][233/2928/4893/8494] مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود
 [1382/10/10][211/5500/8952] تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه
 [1382/10/27][211/5883/10000] در خصوص اجرای مفاد تبصره پنج الحاقی به ماده 104افزودن تعدادی فعالیت های مشمول ماده 104ازاول 1383
 [1383/03/09][3409] دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 [1383/04/27][223/1503/1235/6736] نحوه پرداخت مالیات تکلیفی مراکز درمانی
 [1383/09/08][211/3648/15337] *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 [1383/10/01][211/3974/16868] دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 [1383/11/25][211/4404/20423] پیمانکاری شهرداریها
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 [1384/02/26][2869] حوزه دریافت کننده مالیات تکلیفی قبوض را به حوزه ذیربط ارسال نمایند
 [1384/03/24][211/898/5028] لغو بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی ار ازقام کمتر از 1/500/000 ریال
 [1384/06/02][212/3150/10450] انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی
 [1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 [1384/11/11][211/4275/19823] پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد
 [1385/05/10][211/201/17473] نحوه وصول جریمه از کسانی که مالیات تکلیفی را پرداخت نمی نمایند.
 [1385/05/10][17473/201/211] در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون
 [1385/06/14][211/1897/22946] عدم شمول 5% علی الحساب به مواردی غیر از موارد مصرح در ماده 104
 [1385/07/08][26717/2213/233] در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده 104
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
 [1385/11/29][211/3808/65200] الحاق تعدادی از خدمات به مشمولین ماده 104 ق.م.م
 [1386/01/26][232/171/3948] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور
 [1387/06/20][59657] اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ
 [1387/08/19][2/41235/144841] لایحه توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 [1387/12/26][135922] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87
 [1388/11/19][200/73516] احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 [1389/03/19][200/7775] تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1389/06/31][210/19487] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 18/5/89
 [1389/11/14][200/33590] مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر
 [1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/06/28][200/15304] ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط
 [1391/03/08][200/4994] ابلاغ تصویب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن
 [1391/06/21][200/12392] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/07/16][200/14309] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین
 [1391/10/10][200/20000] اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/10/10][230/32941/د] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه
 [1391/11/04][200/21769] حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م
 [1392/01/21][200/477] اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139
 [1392/02/15][200/1978] رفع ابهام درخصوص علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به قراردادهای فی­مابین سازندگان مسکن مهر و تعاونی های مسکن مهر
 [1392/04/23][230/10446] نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 [1392/06/03][230/14977] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
 [1392/06/04][200/10009] صورتجلسه مورخ 6/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/07/13][230/19133] نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
 [1392/07/15][230/19544] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها
 [1392/07/30][230/21241] ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک
 [1392/12/06][200/21939/ص] مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر
 [1392/12/10][230/36214/د] مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)
 [1392/12/12][200/22321/ص] مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر
 [1392/12/14][200/22680/ص] اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1392/12/21][230/38133/د] ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11)آیین نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/03/11][230/93/33] اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور
 [1393/04/02][230/93/44] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 [1394/01/29][200/94/07] مجوز فعالیت بانک آینده
 [1394/07/26][200/94/73] رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ
 [1395/09/06][200/95/57] مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
 [1399/01/30][210/99/15] ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران

 [1384/04/29][20966/ت33337هـ] *صورت وضعیت پیمانکاری پس از کسر کسورات بدون درخواست مفاصاحساب پرداخت گردد
 [1391/05/16][22/26060] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1392/04/18][90836/ت 48793هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1392/06/30][120700] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1393/11/13][136590/ت 50976هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1395/05/10][53970/ت52406هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1398/05/28][66066/ت56545هـ] در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406هـ مورخ 1395/5/10 هیات وزیران

 [1372/04/24][12281] نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان
 [1373/08/29][30/4/8518/15468] *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 [1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 [1383/03/09][3409] دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 [1383/10/01][211/3974/16868] دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 [1385/07/08][33/2213/26717] پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی
 [1386/07/17][230/63600] دستور العمل اصلاحی نحوه رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
 [1390/04/08][200/8196] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
 [1390/04/11][230/8457/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/18][230/9248/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/27][200/9892/س] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/10/11][200/33003] تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
 [1391/10/25][200/21016] شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
 [1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/06/04][200/9188] اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور
 [1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/02][230/93/44] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 [1393/04/25][200/93/522] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/06/30][200/93/528] مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند
 [1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

 [1387/12/26][834] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87
 [1389/05/18][212،197،196] ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/06/1387
 [1390/03/02][106] ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 [1394/06/24][785-786-787] رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ

 [1369/03/28][30/4/4777] *کارمزد غیر بانکی
 [1373/12/01][30/4/12204] *جایزه خوش حسابی تکلیفی
 [1377/11/06][30/4/11175] *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد
 [1387/11/13][201/18494] کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما
 [1389/10/27][201/17293] تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی
 [1392/03/28][201-3] صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی