قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 133
چاپ مطلب

ماده 133- ‌صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی(1)، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.

تبصره - ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل‌ اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.


1.به موجب بند31 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (133) قانون عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه ‌شد.

 


 [1369/02/03][30/5/4420/6111] *تعاونی عشایر و اتحاد آنها
 [1374/04/12][30/4/3563/19838] *شرکتهای تعاونی عشایر اتحادیه ها
 [1374/04/29][30/4/4704] *اصلاح عبارت بخشنامه مورخ 12/4/74
 [1374/05/21][30/4/1727/27996] *فعالیتهای مغایر با عنوان مشمول مالیات است
 [1377/10/27][30/4/6606/51232] *تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
 [1378/05/19][30/4/1715/24500] *معافیت سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه از جمله تولید روستایی و سهام زراعی در صورت عدم تطبیق اساسنامه
 [1382/02/09][211/327/4936] در مورد معافیت بنیاد تعاون سپاه وارتش وبسیج وعدم معافیت شرکتهای بنیاد فوق الذکر
 [1382/06/10][31042] *در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها
 [1382/07/16][211/3838/38373] در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها
 [1389/04/12][200/11130] تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور
 [1393/06/24][200/93/67] ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن
 [1394/03/16][200/94/28] احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1396/03/28][230/96/45] ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/12/27][210/99/100] رفع ابهام درخصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف

 [1393/06/24][200/93/67] ابلاغ قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقمی و اصلاحات بعدی آن

 [1368/04/01][30/4/3583] *در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
 [1369/10/11][30/4/13969] *تعاونی تولیدی روستائی
 [1369/11/08][30/4/15145] *تعاونی مسکن
 [1371/05/18][30/4/4115] *تعاونی مصرف طلاکوب
 [1372/11/05][30/4/12702] معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه
 [1375/07/08][30/4/7481] *تعاونی چند منظوره
 [1396/02/11][201-2] صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1378/09/29][30/4/7595/48886] *معافیت مالیاتی بنیاد تعاون بسیج
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی