قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 148
چاپ مطلب

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2-هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب - مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج - هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د - حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ - وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (?%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.(1)

3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

4- اجاره بهای ماشین­آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می­گردد.)

8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این­که:

اولا - وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا - موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین­نامه احراز شروط سه­گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر.

11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­های بعد استهلاک‌ پذیر است.

13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی - حق‌الوکاله - حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و‌حق‌الزحمه بازرس قانونی.

18 ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.(2)

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25-ضایعات متعارف تولید.

26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) این قانون به ازای هر نفر.

29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.(3)

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2 - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) بند(2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3 - در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده­اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.


1 . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(84) این قانون» به انتهای بند 2 ماده (148) قانون الحاق شد.

2 . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، بند 18 ماده (148) قانون اصلاح ‌شد.
"بند 18 ماده (148)قبل از اصلاح :
سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد."

3 . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این بند به‌عنوان بند 29 به ماده (148) قانون الحاق ‌شد.

 


 [1368/02/25][10130/ت 122] آئین نامه اجرائی هزینه سفر فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند بند « ب » جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366
 [1375/09/14][106935/ت16410هـ] آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 [1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 [1377/05/03][27536/ت 18895هـ] *افزایش سقف هزینه سفر از 7000 ریال به 350000 ریال برای هر روز به عنوان هزینه قابل قبول
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 [1379/11/25][53608/ت23895هـ] آئین نامه بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود
 [1381/02/02][3666/ت 26300هـ] آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد
 [1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه
 [1381/07/22][211/4124/37723] آئین نامه بند 8 ماده 148
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است

 [1368/03/11][30/5/56/8291] *حق مدیریت سازمان صنایع ملی
 [1371/02/01][30/5/9/3376] *2 در صدفروش تبصره 8 قانون بودجه جز هزینه های قابل قبول است
 [1371/04/31][30/4/3275/19376] *هزینه های فرهنگی و ورزشی کارگران
 [1371/10/08][30/4/9403/29189] * 2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون
 [1372/05/20][2418/24692] *سود و کارمزد مربوط به خرید دارایی
 [1372/12/16][30/4/13467/63762] *هزینه نرم افزاری کامپیوتری
 [1373/06/06][10765] *احتساب 2% سود به حساب هزینه
 [1373/06/14][30/4/4989/17933] *سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود
 [1374/01/08][30/5/4223/344] *نحوه صدور سند مالکیت اسناد عادی
 [1374/02/24][10052] *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
 [1374/06/27][30/4/6649/35290] *در خصوص مراجع ذیصلاح نظارت بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374
 [1374/12/21][30/4/14266/71996] *تعهد پرداخت هزینه
 [1375/08/03][35354] *موضوع تسعیر ارز
 [1376/03/26][56/16667/44435] *بشرط پذیرش هزینه 1/1000 تربیت بدنی پرداخت نقدی بحساب خزانه می باشد
 [1376/04/24][11468] *2% آموزش و پرورش جزء هزینه های قابل قبول
 [1376/07/01][27946] *توافق در مورد مالیات پزشکان برای عملکرد سال 1375
 [1376/09/24][30/4/6886/37438] *کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد
 [1376/11/16][30/11080/48794] نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247
 [1377/03/18][3372] *پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …
 [1377/10/27][30/4/6606/51232] *تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
 [1378/07/07][30/4/1479/33570] *نحوه رسیدگی به ضایعات متعارف تولید کارخانجات تبدیل چغندر به قند
 [1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 [1380/06/20][30/5/3417] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست
 [1380/09/24][30/5/3365/55912] اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی
 [1380/11/28][30/4/8714/71433] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است
 [1381/04/05][30/5/582/18298] درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول
 [1381/04/06][211-1074/197] *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
 [1381/05/24][211/3283/30309] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 [1381/06/09][211/2070/33319] در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
 [1381/06/17][1381/06/17] *هزینه های قابل قبول ماده 148 هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی
 [1381/06/17][211/2941] تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
 [1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 [1381/06/20][35681] *…هزینه هایی که سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران جهت طرح های نیروگاهی (BOT)جزءهزینه های قابل قبول است
 [1381/07/07][211/4298/1380] آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148
 [1381/07/07][211/4299/1382] آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148
 [1381/07/07][211/4300/1381] آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ...)
 [1381/07/22][211/4109/1689] اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی ...
 [1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است
 [1381/08/07][44408] آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه
 [1381/09/26][211/5096/3147] پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت
 [1382/03/17][211/1478/12081] در مورد ابهامات به وجود آمده در مورد رسیدگی مالیاتی توسط حسابرسان وذخیره باز خرید سال 80وموارد دفاتر
 [1382/04/03][211/7359/16613] *بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام
 [1382/04/07][211/1980/16745] *سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است
 [1382/04/08][211/1694/2142] بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارتی
 [1382/04/10][211/2268/2251] سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می نمایند
 [1382/04/24][210/2614] بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1382/06/29][211/3916] در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان
 [1382/08/18][211/4495/44603] سود وتخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است
 [1383/05/04][211/1682/7265] پست بانک به عنوان بانک تشخیص داده شده
 [1383/06/30][211/2726/10999] تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
 [1384/02/31][3239] 2% مانده مطالبات 83 و بعد بانکها جزء هزینه های قابل قبول است
 [1384/05/29][232/1376/10124] تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول
 [1384/05/30][10263] سود تسهیلات مالی به سرمایه گذار خارجی هزینه قابل قبول است
 [1384/08/07][211/2768/13869] آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
 [1384/10/27][211/3709/19035] مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است
 [1385/04/12][211/1074/12721] کمکها و هدایا و پرداختنی ها به سازمان بهزیستی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است
 [1385/04/21][211/1311/14023] استهلاک زیان سنواتی
 [1385/06/27][211/2125/24831] سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1385/09/27][46502] درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
 [1386/07/22][231/3453/64169] تهیه و ارساال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی ادارات کل به دفتر اطلاعات مالیاتی و اختصاص شماره منحصر به فرد پرونده ها توسط دفتر مذکور
 [1386/08/05][231/3605/68841] اختصاص شماره منحصر به فرد به کلیه پرونده های مالیاتی و ارسال کلیه اطلاعات پرونده های اشخاص حقوقی با توجه به برنامه نرم افزاری نصب شده به دفتر اطلاعات مالیاتی یا پروژه پرونده های مالیاتی(تی ان تی)
 [1387/01/25][210/3740] مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت بعنوان مالیات سال جاری وسالهای آینده
 [1387/02/08][210/9060] افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1387/04/15][34372] پذیرش سود وکارمزد تسهیلات دریافتی از محل وجوه اداره شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1387/08/15][80929] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 410 مورخ 87/6/11
 [1388/02/20][210/17338] از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور
 [1389/11/06][210/31647] تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی
 [1389/12/22][200/36713] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
 [1390/04/06][200/7951] اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1391/07/16][200/14309] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین
 [1391/10/10][230/32941/د] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه
 [1391/10/11][200/20064] عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1391/11/08][230/35625/د] سود و کارمزد تسهیلات خارجی
 [1391/12/06][230/38408/د] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
 [1392/07/08][200/12421] مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی
 [1392/08/05][230/21688] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان
 [1392/10/17][200/18213] در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1392/11/06][200/19484/ص] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1392/12/10][230/36214/د] مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)
 [1393/02/10][200/93/11] هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا
 [1393/03/26][200/93/40] تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148
 [1393/04/01][230/93/41] مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد
 [1393/04/08][230/93/45] تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی
 [1393/04/22][200/93/49] پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور
 [1393/06/25][200/93/69] هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 [1393/07/20][200/93/81] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
 [1393/09/10][200/93/102] پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار
 [1393/11/08][200/93/125] ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
 [1393/11/28][200/93/131] ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388
 [1393/12/12][200/93/138] ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
 [1394/01/29][200/94/07] مجوز فعالیت بانک آینده
 [1394/02/02][200/94/08] پذیرش سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی
 [1394/04/03][200/94/38] تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
 [1394/10/19][200/94/99] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا
 [1395/04/22][200/95/25] تسعیر ارز
 [1395/08/01][200/95/49] رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور
 [1395/09/06][200/95/57] مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
 [1395/12/28][230/95/116] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393
 [1396/02/20][230/96/28] ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی(قیمت واقعی)شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
 [1396/05/01][230/96/64] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
 [1396/05/29][200/96/78] پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1396/07/10][200/96/99] پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1396/12/27][200/96/172] پذیرش پرداخت­های انجام­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1397/02/08][230/97/9] ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/03/07][200/97/33] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396
 [1397/03/28][230/97/53] ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 [1397/05/02][230/97/64] ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/06/10][230/97/95] ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور
 [1397/06/13][200/97/96/ص] هزینه خسارت معطلی( دموراژ)به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1397/08/23][200/97/120/ص] ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 05/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1397/08/26][200/97/121/ص] ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
 [1397/09/18][200/97/131/ص] ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1397/10/15][230/97/141] مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
 [1397/12/22][200/97/172] تسعیر ارز
 [1397/12/28][200/97/177] درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی
 [1398/03/21][200/98/24] رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
 [1398/10/30][200/98/91] ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197
 [1398/12/28][210/98/105] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/12/1398
 [1399/01/05][200/99/1] ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»
 [1399/01/19][200/99/5] تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 5/1/99
 [1399/02/27][200/99/22] رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
 [1399/05/25][210/99/51] ابلاغ تصویب نامه شماره 19186/ت57660هـ مورخ 1399/02/29 هیئت محترم وزیران
 [1399/07/21][210/99/56] ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
 [1399/10/21][210/99/73] ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیأت محترم وزیران
 [1399/11/15][210/99/86] ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1399/12/27][210/99/96] ابلاغ دادنامه شماره 990997905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ1398/02/31سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده
 [1400/02/11][210/1400/4] سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران
 [1400/02/20][210/1400/6] ارسال تصویب نامه 148576/ت57982 هـ مورخ 1399/12/17 هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1400/02/21][210/1400/10] ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 18/12/1399 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" به پیوست نظر شورای عالی

 [1369/06/31][42564/ت241هـ] *هزینه های قابل قبول زلزله استانهای گیلان و زنجان
 [1372/06/06][6934/ت 183هـ] حد نصاب هزینه تبلیغات
 [1376/01/21][51943/ت17942هـ] *پرداختی جهت کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص جز هزینه های قابل قبول می باشد
 [1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 [1376/05/11][61501/ت 18440هـ] کمک به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است
 [1378/03/06][10868/ت18920هـ] *سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد
 [1379/02/03][58297/ت21849هـ] *کارمزد پرداختی گروه هتلهای هما جهت ساخت هتل همای 2مشهد بعنوان هزینه قابل قبول
 [1379/07/27][32880/ ت 23136هـ] کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
 [1380/05/13][23301/ت 24859هـ] واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد
 [1380/05/27][24872/ ت 24559هـ] کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است
 [1380/07/11][32299/ ت 25137هـ] وجوه پرداختی شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت می کنند هزینه قابل قبول است
 [1380/08/23][38282/ ت 25538هـ] سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است
 [1381/02/02][3666/ ت 26300هـ] آیی نامه اجرایی بندز تبصره 7 بودجه 81 در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است
 [1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه
 [1382/02/27][9169/ 28496] استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است
 [1382/04/18][20609/ ت 28881هـ] افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ 1/000/000 ریال
 [1383/02/27][8794/ت30370هـ] در خصوص بازنشتگی با25سال سابقه
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزنه قابل قبول است
 [1384/07/24][42678/ت 32829هـ] توضیح در خصوص انواع هزینه ها وصرفه جویی در آنها
 [1386/10/01][158783/ت38855هـ] اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون
 [1391/04/19][73848/ت48222ن] پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1391/12/28][262655/ت48877ن] اضافه شدن متن به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19
 [1393/03/05][24525/ت49921هـ] مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1393/03/18][28610/ت50343هـ] کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هـستـند،مـشمول بند (18)مـاده (148) اصلاحی قـانون مـالیات‌های مـستقیم ـ مصوب1380- می باشند.
 [1394/02/10][14980/ت50535هـ] تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای
 [1396/02/12][15011/ت 52126هـ] استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی(قیمت واقعی)شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
 [1396/04/13][41858/ت54183هـ] مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
 [1399/11/19][133848/ت57493هـ] در خصوص مانده زیان تایید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سالهای 95 و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای 96 و بعد از آن

 [1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 [1381/05/24][211/3283/30309] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 [1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 [1388/03/18][232/393/30545] دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی
 [1388/10/29][70793] رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
 [1391/10/25][200/21012] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی
 [1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارز
 [1397/09/10][200/18389/189764/ص] تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی
 [1400/06/07][200/1400/516] دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1382/02/13][61] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28
 [1386/06/11][410] ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1386/07/22][530] عدم ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی.
 [1389/11/18][513- 517] ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388
 [1392/06/25][412] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع
 [1393/07/14][1215] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
 [1393/09/10][1403] ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1394/08/04][94306/اق/31] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا
 [1394/11/24][373] ابطال بند ? دستورالعمل شماره 22/6/91 – 200/93/524 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1395/06/10][99] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393
 [1396/09/07][838-839] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ22/04/1395
 [1396/11/10][1141] ابطال بند الف -1 بخشنامه شماره 21012/200- 25/10/1391سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/01/21][41-97] ابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124-211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی
 [1397/03/29][917] ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211- 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/11/14][1700] ابطال تصویب نامه شماره 173085?ت56342هـ- 1397/12/22 هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره 200/98/14 -1398/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور

 [1368/04/03][30/4/3634] *پرداختی به موسسات عام المنفعه
 [1369/03/28][30/4/4777] *کارمزد غیر بانکی
 [1371/10/29][30/4/12356] *جریمه تاخیر وام
 [1375/05/14][30/4/5359] *تسعیر ارز
 [1384/08/01][201/8472] استهلاک زیان سنواتی قبل و بعد از سال 1381
 [1392/11/06][200/19484/ص] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1393/06/18][201-7] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
 [1397/06/05][201-13/97] صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
 [1397/06/20][201-16] رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 01/01/1395 شروع شده است
 [1399/12/18][201/27] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی