قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 172
چاپ مطلب

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک­های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه­های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن­آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

 


 [1376/01/16][50447/ت17835هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 [1376/02/21][54027/ت17197هـ] *1% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده 5 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
 [1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 [1380/05/27][24844/ت 24469هـ] آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 [1393/04/24][200/93/50] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/11/21][200/94/110] اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1369/05/13][30/5/1332/20502] *اعلام شماره حساب بازسازی خرمشهر
 [1369/09/26][30/5/3736/3001] *اعلام شماره حساب برای زلزله زدگان گیلان و زنجان
 [1369/12/27][30/5/5178/59902] *اعلام حساب های کمک به زلزله زدگان استان های گیلان و زنجان
 [1370/07/29][30/5/3689/38790] *اعلام شماره حساب استانداری گیلان
 [1376/09/24][30/4/6886/37438] *کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد
 [1377/03/18][3372] *پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …
 [1380/07/07][30/5/3374] کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات
 [1381/04/06][211-1074/197] *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
 [1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است
 [1384/05/04][211/1512/8265] تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/4/12 هیات وزیران
 [1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
 [1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری
 [1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85
 [1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی
 [1386/04/12][210/32187] کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به مدرسه عالی شهید مطهری از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال
 [1386/11/02][102641] ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت34076هـ مورخ 27/5/86 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی
 [1387/09/03][88167] تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر
 [1391/12/07][200/24269] ارسال قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/24][200/93/50] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/08/03][200/93/86] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
 [1394/03/03][200/94/22] اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
 [1394/11/21][200/94/110] اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/01/29][230/96/5] اصلاحیه بند(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/02/17][230/96/22] اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/03/07][230/96/37] اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396
 [1398/01/07][230/98/2] تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان محترم مالیاتی به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان­های گلستان، مازندران و فارس
 [1398/05/28][200/98/47] ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
 [1398/08/11][200/98/78] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/01/20][210/99/9] اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/08/14][210/99/59] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
 [1399/10/27][210/99/78] اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/11/12][210/99/85] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1400/03/08][210/1400/15] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری)

 [1369/04/06][40918/ت117هـ] *کمک به زلزله زدگان
 [1369/06/31][42564/ت241هـ] *هزینه های قابل قبول زلزله استانهای گیلان و زنجان
 [1373/08/17][11609/ت 319هـ] اعلام شماره حساب برای تأسیس دانشگاه
 [1373/12/17][72962/ت 483هـ] کمک های بلا عوض شرکت های دولتی
 [1374/06/13][7229/ت/14588هـ] *کمک به تاسیس شهرک علمی اصفهان
 [1374/09/12][11142/ت/15931هـ] *کمکهای بلا عوض شرکت های دولتی
 [1375/10/16][121456/ت16126هـ] تمدید تصویبنامه شماره 72962/ت483 هـ مورخ 17.12.1373
 [1376/01/19][127265/ت17901هـ] *حساب 100 امام خمینی (ره) جز حسابهای ماده 172 می باشد
 [1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 [1376/05/11][61501/ت 18440هـ] کمک به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است
 [1378/09/15][81127/ت20432هـ] *کمک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک به حساب جاری 52256-1578 قابل کسر از درآمد مشمول می باشد
 [1379/07/27][32880/ ت 23136هـ] کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
 [1380/05/13][23301/ت 24859هـ] واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد
 [1380/05/13][22292/ت 24859هـ] پرداختی به حساب 90078 به نام بنیاد ایران شناسی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات به انتخاب مودی می باشد
 [1380/05/27][24872/ ت 24559هـ] کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است
 [1380/06/12][27421/ ت 24660هـ] کمک به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب خاص واریز می شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است
 [1384/04/12][21610/ت 31910هـ] پرداختی به حساب 1166 به نام انجمن صرع ایران از درآمد کسر می گردد
 [1386/05/27][83354/ت34076هـ] از تاریخ 1/1/1386 تصویب نامه های شماره 51943/ت17942هـ مورخ 31/1/1376، شماره 61501/ت18440هـ مورخ 11/5/1376، شماره 71722/ت19082هـ مورخ 16/10/1376، شماره 32880/ت23136هـ مورخ 27/7/1379 و شماره 25102/ت24798هـ مورخ 28/5/1380 لغو می شوند.
 [1387/07/23][124864/ت39509ک] تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر
 [1391/02/20][31619/ت24559ه] صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.
 [1397/02/23][18668/ت 55112 هـ] قابل کسر بودن وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت

 [1372/02/11][30/5/533/5158] ضوابط اجرایی ماده 172
 [1383/03/27][211/1094/4585] ضوابط اجرائی اصلاح شده ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1371/2/7
 [1390/03/02][200/5116] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
 [1391/03/31][200/6578] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
 [1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/11][200/93/515] پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
 [1393/04/25][200/93/523] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)
 [1399/01/09][745] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31

 [1368/04/03][30/4/3634] *پرداختی به موسسات عام المنفعه
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی