قانون ارزش افزوده - ماده 12
چاپ مطلب

 

ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;
2- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان;
3- انواع کود، سم، بذر ونهال;
4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان;
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات;
6- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا;
7- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود;
8- اموال غیر منقول;
9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی;
10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم;
11- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
12- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی;
13- فرش دستباف;
14- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد;
15- خوراک دام وطیور;
16- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد;
17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

 


 [1387/12/14][235376/ت41958هـ] آئین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده

 [1387/08/28][86882] اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای
 [1387/12/28][137348] تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1387/12/28][137344] تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1388/04/09][8715] ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 [1388/05/06][52321] ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1388/11/12][28004] پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1388/11/19][200/73516] احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 [1388/12/26][31091] فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/03/05][4127] استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 [1389/06/01][9254] فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها
 [1389/07/17][200/20945/ص] مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته
 [1389/09/22][200/27156] بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 [1390/02/11][1833] فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1390/04/04][4531] در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری
 [1390/06/07][7773] نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته
 [1390/07/05][9155] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
 [1390/07/09][9253] ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است
 [1390/10/13][13655] عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/09/12][260/6110/د] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
 [1391/11/09][200/22109] معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران
 [1392/02/15][517/260/د] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
 [1392/04/17][260/1436] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
 [1392/07/06][260/2685/د] عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده
 [1392/08/06][260/3376] ویتامین‌ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده
 [1392/11/14][260/4913د] ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075 مورخ 22/10/92 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1393/03/13][200/93/37] عـدم شمـول قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهی های منتشره در روزنامه هاو نشریات
 [1393/07/09][260/93/77] مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1393/07/27][260/93/83] شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی
 [1393/09/04][200/93/98] مکمل های خوراک دام وطیور
 [1393/10/07][260/93/114] ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد.
 [1393/11/21][260/93/129] اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور
 [1393/12/02][200/93/134] تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393
 [1394/05/18][260/94/54] ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
 [1394/05/26][200/94/55] ابلاغ نظریه شماره 90962 مورخ 18-09-1393 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر
 [1394/11/07][260/94/105] اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 [1394/11/07][260/94/105] اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 [1394/11/11][260/94/109] رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی
 [1394/11/11][260/94/107] پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر
 [1395/02/06][260/95/11] ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393
 [1395/03/10][200/95/17] اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 [1395/08/26][200/95/55] ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1395/10/04][200/95/68] الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 هـ مورخ 31/6/1395 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235271/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387
 [1395/10/07][200/95/69] الحاق یک بندبه بخشنامه 17/95/200 مورخ 10/03/1395
 [1396/05/21][200/96/70] ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 23/03/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو
 [1396/07/03][200/96/97] ابلاغ دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09سازمان امور مالیاتی کشور
 [1396/07/29][260/96/108] معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
 [1396/09/29][260/96/130] ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1396/10/12][260/96/139] ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30/8/1396 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 3/05/1391 دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره 6400 مورخ 17/6/1394 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه
 [1396/10/17][200/96/142] ابلاغ نظریه شماره 47691/32073 مورخ 1396/04/25 در خصوص بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1396/12/15][260/96/164] ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395
 [1396/12/23][260/96/169] فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/04/13][200/97/54/ص] صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای
 [1397/05/06][200/97/71/ص] ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1/3/1397 مبنی بر ابطال بند(11) بخشنامه 28004 مورخ 12/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/06/07][200/97/90] ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
 [1397/10/30][200/97/148] ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
 [1398/02/07][200/98/9] ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی درارتباط با حکم بند(ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی
 [1398/07/07][200/98/62/ص] ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/08/11][200/98/77] ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/09/10][200/98/83] ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1398/10/25][200/98/90] مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت
 [1398/11/14][200/98/94] ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21
 [1398/11/28][210/98/98] چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12
 [1399/01/27][210/99/13] ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور
 [1399/11/25][210/99/90] معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/02/12][210/1400/5] ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07

 [1386/05/23][81286/ت37862ک] تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات
 [1387/12/14][235371/ ت 41958هـ] تصویبنامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1393/04/08][36943/ت50604هـ] محسوب شدن وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و حق بیمه های دریافتی سازمان مذکور از مصادیق بند ( 9 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/04/16][47147/ت 55089 هـ] الحاق یک عبارت به بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 1387/12/14
 [1397/05/16][63793/ت55633هـ] حکم مالیاتی تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تامین ارز فهرست کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی
 [1399/01/06][887/ت57512ه] در خصوص بلامانع شدن ورود و ترخیص تعداد دو دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی جهت انجام فرماندهی عملیات فوریت های پزشکی
 [1399/02/20][15046 /ت57601هـ] تجهیزات اهدایی دولت ژاپن
 [1400/01/24][6315/ت58572هـ] تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند

 [1391/11/15][200/22477] دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/02/22][230/8932/د] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1394/02/16][77] ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران
 [1394/11/24][371--اقتصادي] ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393
 [1396/03/23][245-246] ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 [1396/05/10][432] ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-1390/07/09 سازمان امور مالیاتی­کشور
 [1396/10/19][1049-1396] ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55- 1395/8/26 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/03/01][348/97] ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388
 [1398/10/10][2895] اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی

 [1396/12/15][201-46] صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی