قانون ارزش افزوده - ماده 25
چاپ مطلب

 

ماده 25- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

 [1388/04/08][8470] شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم
 [1388/04/30][200/51465/ص] گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان
 [1388/08/12][19446] دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 [1388/12/10][29807] ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی جهت دوره های مالیاتی ارزش افزوده
 [1389/01/25][1231] فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/03/23][4961] ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/05/17][200/14792] اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 [1389/06/28][200/19087] چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 [1389/07/26][12894] ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 [1390/05/30][7458] چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 [1390/09/26][200/21875/ص] تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند(ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390
 [1391/01/26][595] تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 [1391/03/08][200/4992] مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/05/15][260/4440/د] پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 [1391/05/22][260/4472/د] اصلاح فرم های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/12/23][7991] تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده
 [1394/01/25][260/94/04] رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه
 [1394/06/08][260/94/58] ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش
 [1395/10/01][260/95/64] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399

 [1389/09/21][16129] نـحوه رسیدگی به پرونده شرکت فروشگاه های زنجیره ای
 [1390/03/11][200/6020] نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
 [1390/04/13][5101] ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 [1390/09/23][12586] اجرای عملیاتی نرم افزار رسیدگی،مطالبه و وصول
 [1392/11/19][200/20505/ص] تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده (29) مالیات و عوارض ارزش افزوده
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی