قانون ارزش افزوده - ماده 33
چاپ مطلب

 

ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم ومالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

 [1388/02/30][4936] در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان
 [1388/11/04][27294] ارسال 17 فقره فرم
 [1388/12/19][30474] پیگیری مطالبات معوق(مالیات و عوارض ارزش افزوده)
 [1388/12/24][200/77496] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1388
 [1389/03/03][200/5786] بخشودگی جرائم
 [1389/09/21][16128] ارسال دو فقره فرم
 [1389/12/23][22024] چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری ها و فروشندگان سنگ
 [1390/12/27][200/29616] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان)سال 1390
 [1391/03/08][200/4867] قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف
 [1391/10/04][19663] اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
 [1391/10/17][200/20403] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391
 [1391/12/23][7991] تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/12/27][26421] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391
 [1392/12/06][200/21937/ص] اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)
 [1392/12/24][200/23466/ص] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392
 [1394/12/22][200/94/121] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394
 [1395/10/11][200/95/70] چگونگی تسری حکم موضوع ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده
 [1395/12/28][200/95/115] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1395
 [1397/12/26][200/97/173] ابلاغ دادنامه های شماره 9709970905811966 الی 9709970905811972 مورخ 1397/10/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1400/03/04][200/1400/14] ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)

 [1389/07/10][11460] تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1389/08/17][14386] وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1390/10/07][13328] چگونگی محاسبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه های عرضه گاز CNG
 [1391/02/10][1184] تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1399/01/10][200/99/501] اولویت­های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا
 [1399/03/20][200/99/509] بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1399/06/12][200/99/514] الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 [1388/11/12][201/18155] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی