سایر قوانین - ماده 1008
چاپ مطلب

آئین نامه
 [1381/12/28][35675/ت24721هـ] *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 [1382/04/01][16419/ت 28777هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری کشور
 [1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/03/10][11490/ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1383/04/21][12003/ت 30629هـ] هزینه های انتشار اوراق وسودهای پرداختی هزینه قابل قبول ناشر است
 [1383/04/24][21135/ت 31011هـ] در مورد حذف عبارت وهر سال 20% افزایش سرمایه تصویب شماره 1907
 [1383/06/04][30309/ت 31254هـ] موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235
 [1383/09/08][27243/ت 31042هـ] در خصوص ادغام یا ترکیب شرکت ها موضوع بند ز ماده 111
 [1383/10/20][60674/ت 32016هـ] اصلاح عبارتی در آئین نامه 46754
 [1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1384/05/11][23824/ت33160هـ] اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها
 [1384/05/11][26925/ت33555هـ] مناطق نمونه گردشگری
 [1384/08/10][39174/ت 33825هـ] در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکت های دولتی

 [1382/04/01][16419/ ت 28777هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی
 [1383/01/19][1396 / ت 30254هـ] در خصوص اعتبار لازم جهت صادرات و معافیت
 [1383/02/27][8794/ت30370هـ] در خصوص بازنشتگی با25سال سابقه
 [1383/04/16][19362/ت30957هـ] *اصلاح آئین نامه تجمیع عوارض تصویب نامه 67452
 [1383/04/21][12003/ ت 30629هـ] هزینه های انتشار اوراق و سودهای پرداختی هزینه قابل قبول ناشر است
 [1383/04/24][21135/ ت 31011هـ] در مورد حذف عبارت و هرسال20% افزایش سرمایه تصویب نامه شماره 1907
 [1383/06/04][30309/ت 31254هـ] موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235
 [1383/09/08][27243/ت 31042هـ] آئین نامه اجرایی بند ز ماده 111 در خصوص ادغام یا ترکیب شرکت ها
 [1383/10/20][60674/ت 32016هـ] اصلاح عبارتی در آئین نامه 46754
 [1384/03/16][15628/ت33005هـ] *ما به التفاوت فروش برق به قیمت صردراتی مشمول هیچ عوارض ومالیاتی نمی باشد
 [1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزنه قابل قبول است
 [1384/05/10][28609/ت 32863هـ] معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری
 [1384/05/10][28621/ت 3354هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری
 [1384/05/11][23824/ت 3316هـ] اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها
 [1384/05/11][26925/ت33555هـ] مناطق نمونه گردشگری
 [1384/08/10][39174/ت 33825هـ] در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی