آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1399/04/04 اهمیت پایانه فروشگاهی از منظر عدالت مالیاتی
 1399/04/04 نقش مالیات در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی
 1399/04/04 فرهنگ مالیاتی
 1399/04/03 نقش صورت معاملات در شفافیت نظام اقتصادی
 1399/04/03 تاثیر فرهنگسازی مالیاتی بر تمکین مالیاتی
 1399/04/03 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1399/04/03 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در شکوفایی اقتصاد
 1399/04/02 درباره مشوق ها و تسهیلات استفاده از سامانه های فروشگاهی بیشتر بدانیم
 1399/04/02 اثرات پرداخت مالیات بر جامعه
 1399/04/02 مالیات و توسعه یافتگی فرهنگی

 1399/04/02 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/04/01 ضرورت فرهنگسازی مالیاتی
 1399/04/01 نکاتی پیرامون ارسال صورت معاملات فصلی
 1399/03/31 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/27 فرار مالیاتی، پدیده ای مذموم
 1399/03/27 ضرورت تقویت فرهنگ مالیاتی در دوران پسانفت
 1399/03/27 فرهنگ مالیات از نگاه صاحب نظران
 1399/03/27 اصول وقواعد فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/26 پایانه‌های فروشگاهی
 1399/03/26 مطالعه تطبیقی سیر مدرنیزاسیون نظام مالیاتی در ایران و جهان

 1399/03/26 نقش مالیات در توسعه
 1399/03/26 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/25 نکاتی پیرامون تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/25 بحران کرونا و ضرورت تعریف منابع درآمدی پایدار برای نظام سلامت کشور
 1399/03/25 آشنایی با چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی در کشور
 1399/03/25 روند اجرای سامانه های فروشگاهی
 1399/03/24 تاثیر متقابل فرهنگ عمومی بر فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/24 آثار و نتایج پرداخت مالیات
 1399/03/24 مشوق ها و تسهیلات استفاده از سامانه های فروشگاهی
 1399/03/24 فرهنگ سازی مالیاتی

 1399/03/21 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 1399/03/21 لزوم اشاعه فرهنگ مالیاتی در جامعه
 1399/03/21 ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/21 فرهنگ سازی مالیاتی امری غیر قابل انکار
 1399/03/20 تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/20 مالیات و عدالت اجتماعی
 1399/03/20 آثار و نتایج پرداخت مالیات و همکاری بخش های حاکمیتی
 1399/03/20 فرهنگ سازی نقطه تفاهم متقابل مودیان و نظام مالیاتی
 1399/03/19 مالیات بر ارزش افزوده، موهبتی پایدار برای توسعه زیرساخت های شهری و روستایی
 1399/03/19 تکالیف سازمان در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 1399/03/19 مالیات و توسعه ی خدمات شهری و فضاهای تفریحی
 1399/03/19 ضرورت فرهنگ سازی و توسعه مولفه های فرهنگی مالیات
 1399/03/18 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/18 بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در کنترل مصرف‌گرایی جامعه
 1399/03/18 تاثیر مالیات بر پیشرفت و توسعه صنعت گردشگری
 1399/03/18 تکالیف اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانه های فروشگاهی
 1399/03/17 مطالعه تطبیقی مالیات برارزش افزوده در ایران با سایر کشورها
 1399/03/17 آثار فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/17 نقش مالیات در توسعه زیر ساخت های شهری و عمرانی
 1399/03/17 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی