آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1399/04/04 نقش مالیات در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی
 1399/04/04 اهمیت پایانه فروشگاهی از منظر عدالت مالیاتی
 1399/04/04 نقش فرهنگ سازی در افزایش تمکین مالیاتی
 1399/04/03 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در شکوفایی اقتصاد
 1399/04/03 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1399/04/03 تاثیر فرهنگسازی مالیاتی بر تمکین مالیاتی
 1399/04/03 نقش صورت معاملات در شفافیت نظام اقتصادی
 1399/04/02 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/04/02 مالیات و توسعه یافتگی فرهنگی
 1399/04/02 اثرات پرداخت مالیات بر جامعه

 1399/04/02 درباره مشوق ها و تسهیلات استفاده از سامانه های فروشگاهی بیشتر بدانیم
 1399/04/01 نکاتی پیرامون ارسال صورت معاملات فصلی
 1399/04/01 ضرورت فرهنگسازی مالیاتی
 1399/03/31 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/27 اصول وقواعد فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/27 فرهنگ مالیات از نگاه صاحب نظران
 1399/03/27 ضرورت تقویت فرهنگ مالیاتی در دوران پسانفت
 1399/03/27 فرار مالیاتی، پدیده ای مذموم
 1399/03/26 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/26 نقش مالیات در توسعه

 1399/03/26 مطالعه تطبیقی سیر مدرنیزاسیون نظام مالیاتی در ایران و جهان
 1399/03/26 پایانه‌های فروشگاهی
 1399/03/25 روند اجرای سامانه های فروشگاهی
 1399/03/25 آشنایی با چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی در کشور
 1399/03/25 بحران کرونا و ضرورت تعریف منابع درآمدی پایدار برای نظام سلامت کشور
 1399/03/25 نکاتی پیرامون تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/24 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/24 مشوق ها و تسهیلات استفاده از سامانه های فروشگاهی
 1399/03/24 آثار و نتایج پرداخت مالیات
 1399/03/24 تاثیر متقابل فرهنگ عمومی بر فرهنگ سازی مالیاتی

 1399/03/21 فرهنگ سازی مالیاتی امری غیر قابل انکار
 1399/03/21 ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/21 لزوم اشاعه فرهنگ مالیاتی در جامعه
 1399/03/21 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 1399/03/20 فرهنگ سازی نقطه تفاهم متقابل مودیان و نظام مالیاتی
 1399/03/20 آثار و نتایج پرداخت مالیات و همکاری بخش های حاکمیتی
 1399/03/20 مالیات و عدالت اجتماعی
 1399/03/20 تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/19 ضرورت فرهنگ سازی و توسعه مولفه های فرهنگی مالیات
 1399/03/19 مالیات و توسعه ی خدمات شهری و فضاهای تفریحی

 1399/03/19 تکالیف سازمان در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
 1399/03/19 مالیات بر ارزش افزوده، موهبتی پایدار برای توسعه زیرساخت های شهری و روستایی
 1399/03/18 تکالیف اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانه های فروشگاهی
 1399/03/18 تاثیر مالیات بر پیشرفت و توسعه صنعت گردشگری
 1399/03/18 بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در کنترل مصرف‌گرایی جامعه
 1399/03/18 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/17 ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/03/17 نقش مالیات در توسعه زیر ساخت های شهری و عمرانی
 1399/03/17 آثار فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/03/17 مطالعه تطبیقی مالیات برارزش افزوده در ایران با سایر کشورها

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی