آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1398/12/24 مروری کوتاه بر تکالیف قانونی پایانه های فروشگاهی
 1398/12/24 نگاهی به پدیده فرار مالیاتی
 1398/12/24 رسانه ها و فرهنگسازی مالیاتی
 1398/12/21 نتایج فرهنگ سازی مالیاتی در اقتصاد کشور
 1398/12/21 مالیات بر ارزش افزوده، منبعی پایدار و مطمئن در اقتصاد
 1398/12/21 فرهنگ مالیاتی
 1398/12/21 نقش مالیات در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
 1398/12/20 ضمانت های اجرایی در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 1398/12/20 نقش مالیات درتوسعه همه جانبه کشور
 1398/12/19 لزوم توجه بر فرهنگ سازی مالیاتی در کودکان و نوجوانان

 1398/12/19 فرار مالیاتی و ضرورت های مبارزه با آن
 1398/12/19 نقش مالیات در تضمین سلامت عمومی جامعه
 1398/12/19 فرهنگ مالیاتی
 1398/12/17 فرهنگ مالیاتی
 1398/12/17 ضرورت افزایش اثربخشی نظام مالیاتی برای مبارزه با نابرابری و بی عدالتی
 1398/12/17 تاثیر مالیات بر رشد متوازن شهر و روستا
 1398/12/14 تکالیف اشخاص مشمول در قانون پایانه های فروشگاهی
 1398/12/14 مدرن سازی نظام مالیاتی با راه اندازی صندوق های فروش
 1398/12/14 ضرورت اعلام چگونگی مصرف مالیات برای آحاد جامعه
 1398/12/14 بررسی عوامل موثر در ارتقای فرهنگ مالیاتی

 1398/12/13 آثار و نتایج پرداخت مالیات
 1398/12/13 توسعه فرهنگ عمومی در راستای پیشگیری از فرار مالیاتی
 1398/12/13 اثرات مشوق های مالیاتی بر اقتصاد
 1398/12/13 راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی
 1398/12/12 ضرورت جایگزینی نفت با مالیات
 1398/12/12 تبیین آثار پرداخت مالیات، نوید بخش فردای بهتر
 1398/12/12 تحقق توسعه اقتصادی در گرو فرهنگ سازی مالیاتی
 1398/12/12 مروری بر تکالیف قانونی مودیان در قانون &#۱۷۱;پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان&#۱۸۷;
 1398/12/11 تأثیرفرهنگ سازی مالیاتی درتمکین و مشارکت مودیان
 1398/12/11 تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی

 1398/12/11 آثار و نتایج مالیات بر ارزش افزوده
 1398/12/11 لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه
 1398/12/10 خود اظهاری و تمکین داوطلبانه مالیاتی مودیان
 1398/12/10 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در توسعه
 1398/12/10 نحوه ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی
 1398/12/10 فرار مالیاتی
 1398/12/07 تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی
 1398/12/07 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مدیریت مصرف کالا
 1398/12/07 آثار و نتایج مالیات
 1398/12/07 ارتقاء فرهنگ مولفه اصلی مالیات ستانی

 1398/12/06 تأثیرفرهنگ سازی مالیاتی درتمکین و مشارکت مودیان
 1398/12/06 تکالیف سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص بهره برداری از پایانه‌های فروشگاهی
 1398/12/06 اثرات پرداخت مالیات
 1398/12/06 فرهنگ سازی مالیاتی، گامی درجهت ارتقای رفاه جامعه
 1398/12/05 ضرورت آگاه سازی جامعه از موارد مصرف مالیات
 1398/12/05 عوامل موثر بر پیدایش فرهنگ مالیاتی
 1398/12/05 فرهنگ سازی مالیاتی راهکاری در جهت کاهش فرار مالیاتی
 1398/12/05 فرهنگ مالیاتی
 1398/12/04 حساب های اجاره ای
 1398/12/04 تکالیف قانونی مودیان مالیات بر ارزش افزوده

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی