آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1398/11/02 ضرورت تغییر قواعد بازی در حوزه مالیات با هدف تقویت فرهنگ مالیاتی کشور
 1398/11/01 فرهنگ مالیاتی
 1398/11/01 نقش کارت های بازرگانی در فرار مالیاتی
 1398/10/30 فرار مالیاتی و راهکارهای مقابله با آن
 1398/10/30 ضرورت تقویت نظام مالیاتی هوشمند برای مبارزه با فرار مالیاتی
 1398/10/29 گسترش فرهنگ مقدمه توسعه اقتصادی کشورهاست
 1398/10/29 نقش مالیات بر ارزش افزوده در ارتقای سطح کیفی نظام سلامت
 1398/10/28 فاکتورهای صوری مصداق بارز فرار مالیاتی
 1398/10/28 جایگاه درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
 1398/10/25 فرهنگ مالیاتی

 1398/10/25 فرار مالیاتی و پیامد آن در نظام مالیاتی کشور
 1398/10/24 فرهنگ مالیاتی
 1398/10/24 نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی در کانون تاکید قانونگذاران و مطالبات افکار عمومی
 1398/10/23 نقش طرح جامع مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی
 1398/10/23 نقش صورت معاملات فصلی الکترونیکی در نظام مالیاتی
 1398/10/22 ترویج فرهنگ مالیاتی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی
 1398/10/22 موارد تشویقی برای صادرات در قانون مالیاتهای مستقیم
 1398/10/21 موارد جرم انگاری در قانون مالیات های مستقیم
 1398/10/21 پیامدهای فرار مالیاتی
 1398/10/18 مبارزه با فرار مالیاتی

 1398/10/18 فرار مالیاتی، از مولفه‏‏ های مهم جرایم اقتصادی
 1398/10/17 فرهنگ سازی مالیاتی موثر در اعتلای اقتصاد ملی
 1398/10/17 شرحی مختصر درخصوص ارائه معاملات فصلی
 1398/10/15 فرهنگ مالیاتی
 1398/10/15 صورت معاملات فصلی، اهداف و مزایا
 1398/10/14 شناخت مفهوم فرهنگ مالیاتی
 1398/10/14 عوامل موثر در پیدایش فرار مالیاتی
 1398/10/14 فرار مالیاتی
 1398/10/11 آموزش و ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1398/10/11 آثار پرداخت مالیات و نقش آن در ارتقا فرهنگ مالیاتی

 1398/10/10 ارائه صورت معاملات فصلی گامی در راستای شفافیت مبادلات اقتصادی
 1398/10/10 نقش اطلاع رسانی مالیاتی در تمکین مالیاتی
 1398/10/09 ضرورت مقابله با فرار مالیاتی
 1398/10/09 نقاب فاکتورهای صوری بر معاملات غیرقانونی
 1398/10/08 فرهنگ سازی مالیاتی و آثار مثبت آن در کشور
 1398/10/08 نگاهی به اثرات زیانبار فرار مالیاتی در اقتصادکشور
 1398/10/07 نتیجه نصب و استفاده از صندوق فروش: افزایش شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و رضایت مودیان
 1398/10/07 تکالیف اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانه های فروشگاهی
 1398/10/04 لزوم ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1398/10/04 صورت معاملات فصلی

 1398/10/03 مالیات املاک اجاری
 1398/10/03 صورت معاملات فصلی، بستری برای تحقق شفافیت اقتصادی
 1398/10/02 سامانه های فروشگاهی
 1398/10/02 ثبت نام و استفاده از سامانه های فروشگاهی
 1398/09/30 مروری کوتاه به موارد مصرف مالیات برارزش افزوده
 1398/09/30 مالیات، نقطه ثقل اقتصاد سالم و کارآمد
 1398/09/27 فرار مالیاتی در اقتصاد ایران
 1398/09/27 صندوق های فروش گذرگاه عبور از نظام سنتی به نظام مدرن
 1398/09/26 زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی
 1398/09/24 مالیات و اعتماد اجتماعی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی