آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1398/07/02 ضرورت تدوین بسته مالیات های زیست محیطی
 1398/07/01 لزوم استفاده از صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی
 1398/07/01 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در پرداخت بهینه مالیات
 1398/06/31 فرار مالیاتی
 1398/06/31 شیوه ‏های ترویج فرهنگ مالیاتی در کشور
 1398/06/30 نقش شفافیت اقتصادی در تقویت فرهنگ مالیاتی
 1398/06/30 استفاده از سامانه های فروشگاهی در کانون مطالبات افکار عمومی و اراده قانونگذاران
 1398/06/27 پرداخت مالیات و آثار آن بر جامعه
 1398/06/27 راه کارهای کاهش فرار مالیاتی
 1398/06/26 ضرورت مشارکت درپرداخت مالیات

 1398/06/25 ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی
 1398/06/25 ارتقای فرهنگ و تمکین مالیاتی
 1398/06/24 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1398/06/24 فرهنگ مالیاتی
 1398/06/17 مزایای بکارگیری سامانه صندوق فروش
 1398/06/16 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1398/06/13 بایسته های نظام سامانه فروش
 1398/06/11 آشنایی با بخشی از مقررات استفاده از صندوق مکانیزه فروش
 1398/06/10 آشنایی با فرارهای مالیاتی و هزینه های پنهان آن
 1398/06/10 فرهنگ مالیاتی

 1398/06/09 نقش‌آفرینان فرهنگ مالیاتی
 1398/06/09 جدیت سازمان امور مالیاتی در مبارزه با کدفروشی و فاکتورهای صوری
 1398/06/06 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1398/06/06 مجازات پیش بینی شده در مقابله با فرار مالیاتی
 1398/06/05 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1398/06/05 فرار مالیاتی از طریق فاکتورهای صوری
 1398/06/03 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1398/05/30 وظایف اشخاص حقوقی در قانون مالیاتها
 1398/05/30 مروری بر تمهیدات قانونی حمایت از نصب و استفاده از سامانه های صندوق فروش
 1398/05/28 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعی

 1398/05/28 تکالیف اشخاص حقوقی در قانون
 1398/05/27 نقش مالیات بر ارزش افزوده بر رونق اقتصادی
 1398/05/27 اهمیت تبیین نحوه مصرف مالیات برای آحاد جامعه
 1398/05/26 الزام پزشکان به ثبت نام و استفاده از دستگاه کارتخوان
 1398/05/26 نقش دستگاه های فرهنگی در فرهنگ سازی مالیاتی
 1398/05/23 اهمیت مالیات در جوامع پیشرفته و نگرش های جدید به اصول مالیاتی
 1398/05/23 مالیات اشخاص حقوقی
 1398/05/22 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1398/05/22 از طرح استفاده پزشکان از کارتخوان تا مالیات ستانی هوشمند
 1398/05/20 نقش مالیات بر ارزش افزوده در کاهش فرار مالیاتی

 1398/05/19 مالیات زیست محیطی
 1398/05/16 فاکتور های صوری و کد فروشی راهی برای فرار مالیاتی
 1398/05/16 کاهش فرارمالیاتی در سایه فرهنگ سازی
 1398/05/15 مالیات و توسعه فضاهای تفریحی
 1398/05/15 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیر آن در کاهش جرایم مالیاتی
 1398/05/14 ارتقای مشارکت شهروندان با توسعه فرهنگ مالیاتی
 1398/05/14 نقش اطلاع رسانی در فرهنگ سازی مالیاتی
 1398/05/13 مالیات ایران و سایر کشورها
 1398/05/13 فرهنگ سازی مالیاتی در نقطه اوج
 1398/05/12 مزایای استفاده از سامانه های فروشگاهی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی