آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1398/05/12 منافع طرح جامع مالیاتی برای مردم
 1398/05/09 مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اولویت نظام مالیاتی
 1398/05/09 جایگاه درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
 1398/05/08 صندوق فروش چیست
 1398/05/08 صندوق های فروشگاهی نقطه تحول در عرصه شفافیت مالیاتی
 1398/05/07 مالیات بر ارزش‌افزوده
 1398/05/07 مالیات سبز
 1398/05/06 اهمیت و ضرورت وجود صندوق مکانیزه فروش
 1398/05/06 مروری بر صندوق های مکانیزه فروش
 1398/05/05 تاثیر مالیات در حفظ و تثبیت محیط زیست سالم

 1398/05/05 ساماندهی اقتصاد کشور با استفاده از سامانه صندوق فروش الکترونیکی
 1398/05/02 ارتقاء تمکین مالیاتی با فرهنگ مالیاتی
 1398/05/01 مالیات بر ارزش افزوده راهی به سوی توسعه و آبادانی
 1398/05/01 طرح جامع مالیاتی، تکه گمشده پازل نظام مالیاتی
 1398/04/31 فرهنگ مالیاتی
 1398/04/31 تمکین مالیاتی و رابطه‌ی آن با فرهنگ مالیاتی
 1398/04/30 ضمانت های اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم
 1398/04/30 فرار مالیاتی در پوشش فاکتورهای صوری
 1398/04/26 توسعه فرهنگ مالیاتی
 1398/04/26 مهمترین نکات در خصوص مالیات اجاره املاک

 1398/04/26 نگاهی به مالیات بر اجاره املاک
 1398/04/26 مالیات املاک اجاری
 1398/04/25 نگاهی به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی وصاحبان درآمد املاک اجاری
 1398/04/25 مالیات املاک اجاری
 1398/04/24 تکالیف و وظایف صاحبان املاک اجاری
 1398/04/24 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تکالیف مربوط به آن
 1398/04/23 فرهنگ مالیاتی
 1398/04/23 ارتقای فرهنگ مالیاتی، زمینه‏ ساز مشارکت بیشتر
 1398/04/19 نقش صورت معاملات فصلی الکترونیکی در نظام مالیاتی
 1398/04/19 حمایت از تولید در نظام مالیاتی

 1398/04/18 نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه و آبادانی
 1398/04/18 فرهنگ سازی بسترساز رشد درآمدهای مالیاتی
 1398/04/17 رویکرد نظام مالیاتی در حمایت از رونق تولید
 1398/04/17 ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی
 1398/04/16 جایگاه مالیات در رونق تولید
 1398/04/16 مزایای بهره مندی از سامانه های فروشگاهی
 1398/04/15 نقش مالیات در کاهش آلودگی های زیست محیطی
 1398/04/15 شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با مالیات بر ارزش افزوده
 1398/04/12 ارتقای فرهنگ و تمکین مالیاتی
 1398/04/11 فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی

 1398/04/10 نقش سامانه‌های فروش در شفاف‌سازی اقتصادی و مالیاتی
 1398/04/09 ریل گذاری فرهنگ سازی مالیاتی برای تمکین مودیان
 1398/04/05 طرح جامع نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی
 1398/04/04 فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی
 1398/04/03 نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی
 1398/04/02 مالیات زیست محیطی
 1398/04/01 مشارکت در پرداخت مالیات، نماد عمل به وظیفه شهروندی
 1398/04/01 ظرفیت های ارتقای تمکین مالیاتی
 1398/03/29 مالیات مقطوع مشاغل در سال ۹۷
 1398/03/29 همراهی نظام مالیاتی با اصناف در تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۳۹۷

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی