آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1398/02/16 طرح جامع مالیاتی چیست؟
 1398/02/16 مالیات و حقوق شهروندی
 1398/02/15 تبیین نحوه مصرف مالیات زمینه ساز افزایش مشارکت مالیاتی
 1398/02/15 مزایای استفاده از نرم افزار صندوق مکانیزه فروش
 1398/02/14 اهمیت استفاده از صندوق مکانیزه فروش
 1398/02/14 ضرورت فرهنگسازی مالیاتی
 1398/02/11 اظهارنامه مالیاتی و پیش نیازهای لازم
 1398/02/11 مزایای پرداخت الکترونیکی مالیات
 1398/02/10 فرار مالیاتی، اختلال در نظم مدنی و شهروندی
 1398/02/10 ویژگی های صندوق مکانیزه فروش و مزایای به‌کارگیری آن

 1398/02/09 نقش صندوق فروش در جلوگیری از فرارمالیاتی
 1398/02/09 فرار مالیاتی چیست؟
 1398/02/08 قانون عرصه را بر مالیات گریزان تنگ می کند
 1398/02/08 طرح جامع مالیاتی زیربنای تحول نظام مالیاتی
 1398/02/07 نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی
 1398/02/07 نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت های شهری
 1398/02/03 نقش اهرم مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 1398/02/02 فرار مالیاتی
 1398/01/31 سیاست های تشویقی برای صادرات در قانون مالیاتهای مستقیم
 1398/01/28 فرهنگ سازی برای مالیات

 1398/01/27 فاکتورهای صوری و کد فروشی
 1398/01/26 آثار و پیامدهای فرار مالیاتی و لزوم مقابله با آن
 1398/01/25 رضایت مندی مودیان و مشارکت آنان در سایه فرهنگ سازی مالیاتی
 1398/01/24 مالیات بر ارزش افزوده وتوسعه متوازن
 1398/01/21 تعالی نظام مالیاتی با تقویت فرهنگ مالیاتی
 1398/01/20 نقش و تاثیر پرداخت داوطلبانه مالیات در احداث واحدهای عمرانی
 1398/01/19 برخورد قضایی با فراریان مالیاتی
 1398/01/18 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعی
 1398/01/17 نگاهی به فرار مالیاتی و شیوه های مقابله با آن
 1398/01/10 برخی تکالیف قانونی مودیان مالیاتی

 1398/01/06 آثار و پیامد فاکتور فروشی در اقتصاد کشور
 1398/01/05 صندوق مکانیزه فروش
 1397/12/28 فرهنگ سازی راهبرد نظام مالیاتی
 1397/12/27 شفافیت اقتصادی با مالیات بر ارزش افزوده
 1397/12/26 پیامدهای استفاده از فاکتورهای صوری
 1397/12/25 خوداظهاری در بازنگری قانون مالیات ها
 1397/12/22 مقایسه تطبیقی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و آلمان
 1397/12/21 تمکین مالیاتی و رابطه‌ی آن با فرهنگ مالیاتی
 1397/12/20 آثار زیانبار فرار مالیاتی در جامعه
 1397/12/19 فرار از مالیات، مانع عدالت اجتماعی

 1397/12/18 مقایسه معافیتهای مالیاتی در ایران و سایر کشورها
 1397/12/18 مروری بر ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم
 1397/12/15 ارتقای فرهنگ مالیاتی تضمین درآمد پایدار
 1397/12/15 اهمیت تبیین نحوه ی مصرف مالیات برای آحاد جامعه
 1397/12/14 آشنایی با برخی ویژگی ها و مزایای مالیات بر ارزش افزوده
 1397/12/14 اثرات نامطلوب فاکتورهای صوری در افزایش روند فرار مالیاتی
 1397/12/13 فرار مالیاتی، از مصادیق مهم جرایم اقتصادی
 1397/12/13 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی
 1397/12/12 نقش طرح جامع مالیاتی در پیشبرد دولت الکترونیک
 1397/12/11 آسیب های فاکتورهای صوری در اقتصاد

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی