آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/12/08 صندوق مکانیزه فروش چیست؟
 1397/12/08 طرح جامع مالیاتی نقطه اوج تحول نظام مالیاتی
 1397/12/07 ضرورت مشارکت درپرداخت مالیات
 1397/12/07 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در شکوفایی اقتصاد
 1397/12/07 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعی
 1397/12/06 فرهنگ سازی نماد جلب مشارکت های مالیاتی
 1397/12/06 طرح جامع مالیاتی، مسیر گذر از ساختار سنتی به مدرن
 1397/12/05 فرهنگ مالیاتی
 1397/12/05 فرار مالیاتی و فاکتورهای صوری
 1397/12/04 فرهنگ مالیاتی در جهت رشد اقتصادی

 1397/12/04 مالیات بر ارزش افزوده و نظام سلامت
 1397/12/01 فرار از پرداخت مالیات و تبعات آن در نظام اقتصادی
 1397/12/01 نقش فرهنگ در نظام مالیاتی
 1397/11/29 اهمیت صندوق های فروش در افزایش شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی
 1397/11/29 مالیات بر ارزش افزوده وتوسعه متوازن
 1397/11/28 مروری بر طرح جامع مالیاتی
 1397/11/28 ارتقای فرهنگ مالیاتی، کلید افزایش مشارکت مردمی
 1397/11/27 "صدور فاکتور های صوری" و "کدفروشی"
 1397/11/27 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقاء عدالت مالیاتی
 1397/11/27 ساماندهی معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی

 1397/11/27 تحقق عدالت مالیاتی با استقرار طرح جامع مالیاتی
 1397/11/24 فرهنگ مالیاتی در ایران
 1397/11/24 ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی
 1397/11/24 قوانین مالیاتی و اهرم های بازرسی آن
 1397/11/24 مالیات بر ارزش افزوده و توسعه کشور
 1397/11/23 نقش صورت معاملات فصلی در شفافیت نظام اقتصادی
 1397/11/23 نقش طرح جامع مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی
 1397/11/23 فرار مالیاتی
 1397/11/23 فرهنگ سازی مالیاتی موثر در اعتلای اقتصاد ملی
 1397/11/21 نتایج زیانبار فاکتورهای صوری در اقتصاد

 1397/11/21 مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر آن در کاهش فرار مالیاتی
 1397/11/21 نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۳۹۷
 1397/11/17 تقویت واحدهای بازرسی در زمینه مقابله با فرار مالیاتی
 1397/11/17 سامانه صندوق فروش، مصداق تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور
 1397/11/17 صندوق فروش گامی به سوی شفافیت اقتصادی
 1397/11/17 آثار سوء پدیده ناهنجار فرار مالیاتی
 1397/11/17 آشنایی با قانون، نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارث
 1397/11/16 نگاهی به تکالیف قانونی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 1397/11/16 تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب‌وکار
 1397/11/16 نقش سامانه‌های فروش در شفاف‌سازی اقتصادی و مالیاتی

 1397/11/16 اهمیت صندوق مکانیزه فروش
 1397/11/15 نقش مالیات در توسعه و عمران شهری
 1397/11/15 فرهنگ مالیاتی
 1397/11/15 صندوق های مکانیزه فروش
 1397/11/15 ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی
 1397/11/14 اتکا به مالیات، راه نجات اقتصاد
 1397/11/14 ضرورت مقابله با فاکتورهای صوری
 1397/11/14 مالیات بازوی توانمند دولت ها
 1397/11/14 توسعه شهری و روستایی مرهون مالیات بر ارزش افزوده
 1397/11/13 اهمیت صندوق فروش

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی