آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/11/13 اهمیت مالیات در جوامع پیشرفته و نگرش های جدید به اصول مالیاتی
 1397/11/13 فرهنگ سازی زیرساخت رشد درآمدهای مالیاتی
 1397/11/13 نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساختهای شهری
 1397/11/10 ارائه صورت معاملات فصلی و تاثیرات آن در بخش مشاغل
 1397/11/10 لزوم مقابله با فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی
 1397/11/10 شفافیت اقتصادی در ترازوی صندوق های فروش
 1397/11/10 شفافیت مالیاتی با ابزار صندوق فروش
 1397/11/09 طرح جامع مالیاتی
 1397/11/09 دستاوردهای طرح جامع مالیاتی برای اقتصاد ایران
 1397/11/08 طرح جامع مالیاتی

 1397/11/08 فرهنگ‌سازی مالیاتی
 1397/11/07 فرهنگ سازی مالیاتی بنیان توسعه وپیشرفت کشور
 1397/11/07 نقش مالیات در تحقق عدالت اجتماعی
 1397/11/06 طرح جامع مالیاتی امکانی جدید در عرصه اقتصادی
 1397/11/06 طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور
 1397/11/03 اهمیت نقش صندوق مکانیزه فروش در مبادلات اقتصادی
 1397/11/03 شرحی مختصر درخصوص ارائه صورت معاملات فصلی
 1397/11/02 سهولت در فعالیت های اقتصادی با صندوق های فروش
 1397/11/02 بررسی آثار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه
 1397/11/01 نقش مالیات در شفافیت اقتصادی

 1397/11/01 مالیات و عدالت اجتماعی
 1397/10/30 لزوم ارسال صورت معاملات فصلی و تکالیف مربوط به آن
 1397/10/30 جرم شناسی مالیاتی
 1397/10/29 سامانه صندوق فروش ، عامل مهم شفافیت اقتصادی
 1397/10/29 سامانه صندوق فروش، گامی در مسیر تحقق دولت الکترونیک
 1397/10/29 ضرورت مشارکت درپرداخت مالیات
 1397/10/26 مالیات و اشخاص مشمول
 1397/10/25 چند و چون صورت معاملات فصلی
 1397/10/24 ویژگی ها و آثار مالیات بر ارزش افزوده در جامعه
 1397/10/24 نقش مالیات در تامین عدالت اجتماعی

 1397/10/23 صندوق فروش
 1397/10/23 لزوم توجه به فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/10/22 صندوق مکانیزه فروش و نظام مالیاتی
 1397/10/22 شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با ارسال صورت معاملات فصلی
 1397/10/19 بایدها و نبایدهای صورت معاملات فصلی
 1397/10/18 مالیات بر ارزش افزوده عامل توسعه
 1397/10/18 صندوق مکانیزه فروش
 1397/10/17 ماده ۱۶۹ مکرر و تکریم مودیان
 1397/10/17 نگاهی به سیاستهای کیفری در قانون مالیات های مستقیم
 1397/10/16 بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در کنترل مصرف‌گرایی جامعه

 1397/10/16 نگاهی به صورت معاملات فصلی
 1397/10/15 مالیات ارزش افزوده چیست
 1397/10/15 برقراری عدالت مالیاتی از نتایج مثبت مالیات بر ارزش افزوده
 1397/10/12 نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی
 1397/10/12 جرم انگاری مالیاتی در قانون
 1397/10/11 نقش اطلاع رسانی مالیاتی در تمکین مالیاتی با توجه به مواد مصرح در قانون
 1397/10/11 صندوق مکانیزه فروش
 1397/10/10 صندوق های فروش از باور تا یقین
 1397/10/09 مالیات بر ارزش افزوده، درآمد پایدار شهرداری ها
 1397/10/09 الزامات و مزایای بکارگیری صندوق های مکانیزه فروش

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی