آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/08/07 مالیات بر ارزش‌افزوده، زمینه ساز شفافیت اقتصادی
 1397/08/06 مالیات بر ارزش افزوده ضرورت اقتصاد ایران
 1397/08/05 تاثیر مالیات برارز ش افزوده برعدالت اقتصادی
 1397/08/02 مالیات بر ارزش افزوده و کاهش فاصله طبقاتی
 1397/08/01 دستیابی به شفافیت اقتصادی با عزم ملی و مشارکت همگانی
 1397/07/30 پیشرفت اقتصادی ثمره تمکین مالیاتی
 1397/07/29 نگاهی به تکالیف مودیان در خصوص مالیات بر ارث
 1397/07/28 مصونیت اقتصادی با اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی
 1397/07/25 مالیات بر ارزش افزوده
 1397/07/24 فرار مالیاتی در اقتصاد ایران

 1397/07/23 فاکتورهای صوری خنجری بر پیکره اقتصاد
 1397/07/22 مهمترین نکات در خصوص مالیات اجاره
 1397/07/21 فرهنگ سازی جاده دو طرفه اعتماد مودیان و نظام مالیاتی
 1397/07/18 مالیات اشخاص حقوقی
 1397/07/17 اجرای قوانین مالیاتی،زمینه ساز توسعه اقتصادی
 1397/07/16 نقش مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از فرار مالیاتی
 1397/07/15 صورت معاملات فصلی، گامی به سوی شفافیت اقتصادی
 1397/07/14 نقش نظام مالیاتی در رفع مشکلات اقتصادی کشور
 1397/07/11 مالیات بر ارزش افزوده راهی به سوی توسعه و آبادانی
 1397/07/10 تکالیف اشخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

 1397/07/09 مالیات راهی برای توسعه و آبادانی کشور
 1397/07/08 بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در کنترل مصرف‌گرایی جامعه
 1397/07/07 نگاهی به مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن
 1397/07/04 نتایج مثبت پرداخت مالیات در جامعه
 1397/07/03 پیامدهای کد فروشی و فروش فاکتورهای صوری
 1397/07/02 نقش مالیات در گسترش آموزش همگانی
 1397/07/01 نقش مالیات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت اقتصادی
 1397/06/31 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقای عدالت مالیاتی
 1397/06/25 تمکین مالیاتی
 1397/06/24 تمکین مالیاتی و عوامل موثر بر آن

 1397/06/24 کاهش فاصله طبقاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 1397/06/21 فرهنگ سازی و کاهش فرار مالیاتی
 1397/06/20 مروری بر قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی
 1397/06/19 تمکین مالیاتی و رابطه‌ی آن با فرهنگ مالیاتی
 1397/06/18 نقش واحدهای بازرسی مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی
 1397/06/17 مالیات بر ارزش افزوده
 1397/06/14 نقش سامانه‌های فروش در شفاف‌سازی اقتصادی و مالیاتی
 1397/06/13 فرهنگ سازی مالیاتی راهکاری در جهت کاهش فرار مالیاتی
 1397/06/12 مالیات بر ارزش افزوده و ثمرات آن
 1397/06/11 اهمیت مالیات در جوامع پیشرفته و نگرش های جدید به اصول مالیاتی

 1397/06/10 سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین سلامت و بهداشت و ایجاد امکانات رفاهی مردم
 1397/06/07 فرهنگ سازی در نظام مالیاتی
 1397/06/06 امتیازات تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی درقانون مالیات های مستقیم
 1397/06/05 رویکرد قانون مالیاتها در قبال اشخاص حقوقی
 1397/05/28 مالیات و آبادانی کشور
 1397/05/27 ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات
 1397/05/24 کارایی نظام تشخیص مالیات در تحقق عدالت مالیاتی
 1397/05/23 اتکا به درآمدهای پایدارمالیاتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
 1397/05/22 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 1397/05/21 اثرات زیان آور فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی