آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1397/05/20 نقش مالیات ارزش افزوده در مبارزه با قاچاق
 1397/05/17 گسترش فرهنگ مالیاتی زیربنای ارتقاء جایگاه مالیات
 1397/05/16 نقش مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه و توسعه اجتماعی
 1397/05/16 نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 1397/05/15 نگاهی به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 1397/05/15 اهم وظایف اشخاص حقوقی در قانون مالیاتها
 1397/05/13 عوامل موثر در ترویج و ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1397/05/13 اثرات منفی فاکتورهای صوری در نظام اقتصادی
 1397/05/10 نقش اطلاع رسانی در فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/05/10 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان

 1397/05/09 افزایش مالیات در سایه جلب اعتماد مودیان
 1397/05/08 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مدیریت اقتصادی
 1397/05/07 آثار زیانبارفرار مالیاتی
 1397/05/07 موارد جرم انگاری در قانون مالیات های مستقیم
 1397/05/06 لزوم توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی
 1397/05/06 بررسی آثار و دلایل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
 1397/05/03 ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/05/03 فرار مالیاتی مخرب اقتصاد
 1397/05/02 فرار مالیاتی
 1397/05/02 مالیات کلید توسعه اقتصادی کشور

 1397/05/01 نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی
 1397/05/01 فرار مالیاتی و فاکتورهای صوری عوامل بازدارنده در تحقق درآمدهای مالیاتی
 1397/04/31 ارائه اظهار نامه الکترونیکی در راستای مودی مداری
 1397/04/31 فرهنگ مالیاتی
 1397/04/30 آموزش و توسعه فرهنگ مالیاتی
 1397/04/30 فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/04/27 تاثیر فرهنگ سازی مالیاتی بر افزایش درآمدهای دولت
 1397/04/27 تاثیر فرارمالیاتی بر اقتصاد کشور
 1397/04/26 فرار مالیاتی، پیامدها و آثار
 1397/04/26 لزوم مقابله با "کدفروشی" و"صدور فاکتور های صوری"

 1397/04/25 کاهش فرار مالیاتی با اجرای قانون مالیات های مستقیم
 1397/04/25 طرح جامع مالیاتی و آثار آن در بهبود درآمدهای مالیاتی
 1397/04/24 آسیب های اقتصادی فرارمالیاتی
 1397/04/24 ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای اقتصاد مقاومتی
 1397/04/23 فرهنگ سازی مالیاتی و آبادانی کشور
 1397/04/23 شرحی مختصر بر ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم
 1397/04/20 فرار مالیاتی
 1397/04/20 باور فرهنگی مودیان پیش شرط رشد درآمدهای مالیاتی
 1397/04/19 لزوم توجه به فرهنگ سازی مالیاتی
 1397/04/19 فرهنگ مالیاتی عامل بازدارنده فرار مالیاتی

 1397/04/17 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در توسعه اقتصادی کشور
 1397/04/17 توسعه زیرساخت ها و مالیات بر ارزش افزوده
 1397/04/16 نقش اطلاع رسانی در افزایش آگاه سازی مودیان مالیاتی
 1397/04/16 بررسی اجمالی انگیزه های فرار مالیاتی
 1397/04/13 نقش هزینه بنگاههای اقتصادی در تعیین درآمد مشمول مالیات
 1397/04/13 راه‌های مقابله با فرار مالیاتی
 1397/04/12 نقش مالیات در تحول نظام سلامت کشور
 1397/04/12 آثار زیانبار فاکتورهای صوری در اقتصاد و لزوم مقابله با آن
 1397/04/11 نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی در تمکین مالیاتی
 1397/04/11 شفافیت مالیاتی با سامانه های صندوق فروش

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی