آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/09/19 فرهنگ سازی رکن نخست در ارتقاء درآمدهای مالیاتی
 1396/09/19 فاکتورهای صوری و فرار مالیاتی
 1396/09/18 نقش مالیات در مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی
 1396/09/18 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقاء عدالت مالیاتی
 1396/09/14 اهمیت تعامل با مودیان و فعالان اقتصادی در تحقق اهداف سازمان مالیاتی
 1396/09/14 عدالت اجتماعی ثمره پرداخت مالیات
 1396/09/13 اخلاق مالیاتی
 1396/09/13 نگاهی اجمالی به بخش مالیات بر درآمد املاک
 1396/09/12 جایگاه و اهمیت مالیات در نظام اقتصادی
 1396/09/12 سیر تحول مالیات در ایران

 1396/09/11 اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تحقق اهداف آن
 1396/09/11 نگرش مودی محوری در نظام مالیاتی
 1396/09/08 جرم شناسی مالیاتی
 1396/09/08 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت های شهری
 1396/09/07 کد فروشی از شاخصه های فرار مالیاتی
 1396/09/05 مقابله با پدیده مذموم فاکتورهای صوری و کدفروشی
 1396/09/05 موارد جرم انگاری در قانون مالیات های مستقیم
 1396/09/04 نقش جرم انگاری مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی
 1396/09/04 ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
 1396/09/01 نقش مالیات بر ارزش افزوده در تامین درآمدهای مالیاتی دولت

 1396/09/01 جایگاه مالیات در نظام اقتصادی
 1396/08/30 آسیب های فاکتورهای صوری در اقتصاد
 1396/08/30 شرحی بر رویکرد جرم انگارانه در قانون مالیات‏های مستقیم
 1396/08/29 نقش مشوق های مالیاتی در رشد فرهنگ
 1396/08/29 سیری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده
 1396/08/27 نگرش جامعه نسبت به جرم انگاری مالیاتی
 1396/08/27 فاکتور های صوری و کد فروشی راهی برای فرار مالیاتی
 1396/08/24 درآمدهای مالیاتی ، پیشران توسعه زیرساخت های شهری
 1396/08/24 کاهش فاصله طبقاتی با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
 1396/08/23 شکوفایی اقتصاد کشور از درآمدهای مالیاتی

 1396/08/23 نگاهی اجمالی به جرم انگاری مالیاتی
 1396/08/22 مروری بر مشوق های صادراتی در قانون مالیات های مستقیم
 1396/08/22 مالیات بر ارزش افزوده پویا و کارآمد در عرصه اقتصاد
 1396/08/21 بررسی آثار و دلایل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
 1396/08/21 آثار زیانبار فاکتورهای صوری
 1396/08/20 تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیانبار کدفروشی و فاکتورهای صوری
 1396/08/20 رویکرد قاطعانه قانونگذار برای مقابله با جرایم مالیاتی
 1396/08/17 واکاوی پیرامون موضوع بند "ط" ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها و شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی
 1396/08/17 طرح جامع مالیاتی زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی
 1396/08/16 تحلیلی پیرامون ضمانت های اجرائی در قانون مالیاتهای مستقیم

 1396/08/16 اثرات سوء برگ خریدهای صوری در نظام مالیاتی
 1396/08/15 مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در ایجاد عدالت اجتماعی
 1396/08/15 ضرورت‌های جرم انگاری مالیاتی در قانون
 1396/08/14 مالیات بر ارزش افزوده راهکاری موثر در عرصه اقتصاد
 1396/08/14 نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور
 1396/08/13 تاثیر جرم انگاری در جلوگیری از فرار مالیاتی
 1396/08/13 درآمدهای مالیاتی پیش شرط توسعه پایدار زیرساخت های شهری
 1396/08/10 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در تامین سلامت همگانی
 1396/08/10 تاثیر فاکتورهای صوری در اختلال اقتصادی و مالیاتی
 1396/08/09 مالیات، پایدارترین منبع درآمدی دولت

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی