آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/08/09 مالیات زمینه ساز اقتصاد مقاومتی
 1396/08/08 فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان
 1396/08/08 بررسی ارتباط فاکتورهای صوری و کدفروشی با فرار مالیاتی
 1396/08/07 مقابله با کدفروشی و شرکت های صوری پیش نیاز تحقق شفافیت اقتصادی
 1396/08/06 صورت معاملات فصلی، عاملی موثر درانضباط مالی
 1396/08/03 سیر مالیات بر ارزش افزوده در ایران
 1396/08/02 بررسی نقش رویکردهای نوین مدیریت در ارتقای عملکرد سازمان امور مالیاتی
 1396/08/01 نقش معافیت های مالیاتی در ارتقای شرکتهای دانش بنیان
 1396/07/30 " فاکتور های صوری" ،"کدفروشی" و لزوم مقابله با آنها
 1396/07/29 جرم انگاری مالیاتی و ضمانت اجرایی آن در قانون

 1396/07/25 نقش نظام مالیاتی در رفع مشکلات اقتصادی کشور
 1396/07/24 برقرای عدالت اجتماعی با اجرای قانون مالیاتهای مستقیم
 1396/07/23 بررسی نقش مالیات در فرآیند تولید و اشتغال
 1396/07/22 پرداخت مالیات، کمک به رونق و توسعه اقتصادی
 1396/07/22 نقش مالیات در تامین منابع مالی کشور
 1396/07/19 اظهارنامه مالیاتی
 1396/07/18 نقش مالیات برارزش افزوده در کاهش فاصله طبقاتی
 1396/07/17 لزوم توجه به فرهنگ سازی مالیاتی
 1396/07/16 مالیات و توسعه خدمات آموزشی
 1396/07/15 سنگ تمام نظام مالیاتی برای رونق صنعت گردشگری

 1396/07/12 اثرات فزاینده مالیات بر ارزش افزوده در رونق اقتصادی کشور
 1396/07/12 ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات
 1396/07/11 تحقق اقتصاد مقاومتی با پرداخت مالیات
 1396/07/11 فرهنگ سازی و مبارزه با معضل "کد فروشی "
 1396/07/10 نقش صندوق های فروش در برخورداری از تسهیلات مالیاتی
 1396/07/10 نگاهی به برخی جرائم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم
 1396/07/05 مالیات درآمدی پایدار برای دستیابی به توسعه
 1396/07/05 نگاهی به جایگاه محیط زیست در قوانین مالیاتی ایران
 1396/07/04 مالیات ، سرفصل تحقق اقتصاد مقاومتی
 1396/07/04 بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی

 1396/07/03 جرم انگاری در قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیر آن بر نظام مالیاتی کشور
 1396/07/02 فرارمالیاتی پدیده ای اقتصادی با ریشه های اجتماعی
 1396/07/02 بررسی تاثیر اخذ مالیات در برقراری عدالت اجتماعی
 1396/07/01 هزینه های قابل قبول مالیاتی
 1396/07/01 گسترش فرهنگ مالیاتی، زمینه ‏ساز مشارکت بیشتر
 1396/06/29 سیری گذرا پیرامون مراجع حل اختلاف مالیاتی
 1396/06/29 تاثیر فرهنگ سازی بر ارتقاء جایگاه مالیات در جامعه
 1396/06/28 مالیات بر ارزش افزوده در کشور چین
 1396/06/28 سامانه های نوین پرداخت الکترونیک نیازها و ضرورتهای آن در نظام مالیاتی کشور
 1396/06/27 اقتصادی پویا با تکیه بر مالیات

 1396/06/27 مالیات راهکاری برای حفظ محیط‌زیست
 1396/06/26 بررسی عوامل رسانه ای بر ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1396/06/26 مالیات الکترونیک
 1396/06/25 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در کاهش مصرف دخانیات
 1396/06/22 نقش رسانه ها در فرهنگ سازی مالیاتی
 1396/06/22 شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی با تجهیز صندوقهای مکانیزه فروش
 1396/06/21 بررسی عوامل موثر در ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1396/06/20 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی
 1396/06/19 جرم شناسی مالیاتی
 1396/06/15 مالیات راهکار کاهش مصرف سیگار و مواد آسیب‌زا

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی