آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/04/21 ارتقای فرهنگ مالیاتی زمینه ساز تحقق درآمدهای مالیاتی
 1396/04/20 فرهنگ مالیاتی و ارتقاء آن از طریق نگرش سیستمی
 1396/04/20 اهتمام نظام مالیاتی در خصوص تغییر نگرش مودیان نسبت به پرداخت مالیات
 1396/04/20 نقش و تاثیر طرحهای زیربنایی در ارتقاء فرهنگ مالیاتی
 1396/04/19 فرهنگ مالیاتی و اقتصاد مقاومتی دو روی یک سکه
 1396/04/19 ارتقای فرهنگ مالیاتی رسالتی همیشگی و همگانی
 1396/04/19 تخصیص منابع مالیاتی به پروژه های عمرانی کشور و اثرات آن بر ترویج فرهنگ مالیاتی
 1396/04/18 چرا باید مالیات دهیم ؟
 1396/04/18 اهمیت توسعه فرهنگ مالیاتی در سیستم اقتصادی کشور
 1396/04/18 نقش فرهنگسازی در تمکین مالیاتی

 1396/04/17 تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد و توسعه اقتصاد
 1396/04/11 نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی
 1396/04/10 نگاهی به نقش مشوق‏های مالیاتی در افزایش اشتغال
 1396/04/07 مراحل اعتراض مالیاتی
 1396/04/04 مالیات بر ارزش افزوده پشتوانه شهر
 1396/04/04 شرحی بر آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر
 1396/04/03 مجازات‏ها و جرایم مطرح شده در قانون مالیات های مستقیم
 1396/04/01 مالیات و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی
 1396/03/31 عوامل موثر بر تمکین صاحبان مشاغل برای پرداخت به موقع مالیات
 1396/03/31 توسعه زیرساخت‌ها در سایه پرداخت مالیات

 1396/03/30 صورت معاملات فصلی دولت الکترونیک و نقش آن در اقتصاد
 1396/03/30 نقش مالیات در توسعه آموزش کشور
 1396/03/29 آشنایی با نحوه ارسال صورت معاملات فصلی
 1396/03/29 تحلیلی بر ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم
 1396/03/28 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مقابله با اقتصاد زیر زمینی
 1396/03/28 نقش صورت معاملات فصلی الکترونیک در نظام مالیاتی
 1396/03/27 نقش مالیات در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
 1396/03/27 بررسی فواید تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیات صاحبان مشاغل
 1396/03/24 صاحبان مشاغل و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱
 1396/03/24 مشوق های مالیاتی و رونق اقتصادی

 1396/03/23 تحقق توسعه اقتصادی در گرو فرهنگ سازی مالیاتی
 1396/03/23 توسعه و رونق اقتصادی با تمکین مالیاتی
 1396/03/22 توسعه اقتصادی با اجرای قانون مالیاتی
 1396/03/22 نقش فرهنگ سازی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور
 1396/03/21 فرهنگ مالیاتی، عاملی موثر درکاهش فرارمالیاتی
 1396/03/21 مالیات بر ارزش افزوده هم گام با توسعه پایدار
 1396/03/20 جرم انگاری، شاخصه ممتاز قانون جدید مالیات‌های مستقیم
 1396/03/20 مشارکت مالیاتی بستر ساز توسعه و آبادانی
 1396/03/17 رونق تولید با بستر سازی سیاست های مالیاتی
 1396/03/17 بررسی سیاست های معافیت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم

 1396/03/16 درآمدهای مالیاتی، زیربنای اقتصاد مقاومتی
 1396/03/16 شفافیت اقتصادی ثمره اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
 1396/03/13 نقش مالیات در رویکرد اقتصاد مقاومتی
 1396/03/13 راههای مقابله با فرار مالیاتی
 1396/03/10 تبیین مصارف مالیات عاملی برای ارتقای تمکین مالیاتی
 1396/03/09 ارائه مشوقهای مالیاتی در راستای ایجاد اشتغال
 1396/03/09 تسهیلات مالیاتی صاحبان مشاغل در قبال تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی
 1396/03/08 تقویت واحدهای بازرسی نقطه عطف عدالت مالیاتی
 1396/03/07 حمایت تمام قد نظام مالیاتی از تولید
 1396/03/07 نگاهی بر اهمیت حقوق مودیان در نظام مالیاتی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی