آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1396/03/06 الزام دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
 1396/03/06 مالیات بر ارزش افزوده و رفاه اجتماعی
 1396/03/02 مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها
 1396/03/01 اصلاحات مالیات بر ارث در قانون جدید مالیات‌های مستقیم
 1396/03/01 مراحل هفت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده
 1396/02/31 تشویق و حمایت از صادرات درقانون مالیات های مستقیم
 1396/02/31 نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی
 1396/02/26 اقتصاد رقابتی در سایه سیاست های مالیاتی
 1396/02/26 نگاهی به چشم انداز جهانی مالیات بر ارزش افزوده
 1396/02/25 مروری بر بازنگری مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل

 1396/02/23 هزینه های پنهان فرار مالیاتی
 1396/02/23 نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی
 1396/02/20 نقش ارزش های اخلاق توحیدی در اقتصاد
 1396/02/20 اهمیت صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی طرفین معاملات در تشخیص درآمد مشمول مالیات
 1396/02/19 نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه نظام سلامت کشور
 1396/02/19 مزایای مالیات بر ارزش افزوده برای سیستم اقتصادی کشور
 1396/02/18 ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ‏سازی مالیاتی در جامعه
 1396/02/18 نقش و تاثیر پرداخت مالیات در توسعه زیرساخت های شهری
 1396/02/17 نقش مالیات بر ارزش افزوده در مصرف کالا
 1396/02/17 ارائه صورت معاملات فصلی; رویکرد نظام مالیاتی کشور برای تحقق عدالت اقتصادی

 1396/02/16 نقش صورت معاملات فصلی در شفافیت نظام اقتصادی
 1396/02/16 ترتیبات اجرایی استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی برگرفته از تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها
 1396/02/13 مالیات، راهکار کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان
 1396/02/13 تحلیلی بر آئین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
 1396/02/11 مشارکت در پرداخت مالیات با تبیین نحوه مصرف مالیات
 1396/02/11 نقش مالیات بر ارزش افزوده در عرصه تولید و اشتغال
 1396/02/10 بررسی حقوق مودیان در نظام مالیاتی
 1396/02/09 بایسته های فرهنگ سازی مالیاتی
 1396/02/09 ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم; تشریک مساعی دولت و جامعه
 1396/02/06 نقش مالیات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت

 1396/02/06 تجربه های جهانی از فرهنگ سازی مالیاتی: برزیل
 1396/02/04 مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در تولید و اشتغال
 1396/02/04 اثربخشی و کارآمدی مالیات در اقتصاد
 1396/02/03 نقش مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کلان کشور
 1396/02/03 مالیات و کاهش فاصله طبقاتی
 1396/02/02 فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ق.م.م
 1396/02/02 آموزش و ارتقای فرهنگ مالیاتی
 1396/01/30 ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی نقطه قوت در قانون جدید مالیاتی
 1396/01/30 جایگاه و اهمیت مالیات در نظام اقتصادی
 1396/01/29 ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و شفافیت اقتصادی

 1396/01/29 نقش مالیات در اجرای عدالت اجتماعی
 1396/01/28 رضایت مندی مودیان مولفه مهم در نظام مالیاتی
 1396/01/28 مالیات بر ارث در قانون مالیات های مستقیم
 1396/01/27 مشارکت در پرداخت مالیات، زمینه ساز رفاه اجتماعی بهتر و آبادانی بیشتر
 1396/01/27 تحلیلی بر رویکرد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای اقتصاد مقاومتی
 1396/01/27 تحلیلی بر رویکرد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای اقتصاد مقاومتی
 1396/01/26 ارسال صورت معاملات فصلی، ابزاری برای برقراری عدالت مالیاتی
 1396/01/23 تاثیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در شفافیت اطلاعات اقتصادی
 1396/01/21 عدالت اجتماعی، ارمغان درآمدهای مالیاتی
 1396/01/21 نقش ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اقتصاد کلان کشور

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی