آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1399/10/22 عناصر اصلی اجرای موفقیت آمیزسامانه های فروش آنلاین (قسمت سوم)
 1399/10/22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 1399/10/22 انواع مختلف سامانه‌ی پایانه‌های فروشگاهی
 1399/10/22 نقش آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1399/10/21 سوت زنی برای فرارمالیاتی
 1399/10/21 راهکار عملیاتی نظام مالیاتی در مقابله با فرار مالیاتی
 1399/10/20 تکالیف قانونی مودیان در قانون &#۱۷۱;پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان&#۱۸۷;
 1399/10/20 ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودی در سامانه مودیان
 1399/10/17 شرکت های صوری و کاغذی و مبارزه با فرار مالیاتی
 1399/10/17 سامانه های فروشگاهی و نقش آن در بهبود فرآیند کسب و کار

 1399/10/17 اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/10/17 نقش ماده ۱۶۹ و ارسال صورت معاملات فصلی
 1399/10/16 مالیات و سلامت جامعه
 1399/10/16 مبارزه با فرار مالیاتی، راهکارها و چالش ها
 1399/10/16 نقش مالیات در توسعه خدمات شهری
 1399/10/16 برخی از تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/10/15 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 1399/10/15 راهکارهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی
 1399/10/15 مشوق های مالیاتی برای فعالیت های فرهنگی و هنری
 1399/10/14 نقش مالیات در گسترش آموزش عمومی

 1399/10/14 مروری برضمانت های اجرایی پایانه های فروشگاهی
 1399/10/14 مزایای پایانه های فروشگاهی آنلاین
 1399/10/14 شرکت های صوری و کاغذی و مبارزه با فرار مالیاتی
 1399/10/14 مشوق‌ها و مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی
 1399/10/13 اهمیت و نقش فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/10/13 پایانه های فروشگاهی
 1399/10/13 شرح مختصری در مورد ماده ۱۶۹ و ارسال صورت معاملات فصلی
 1399/10/13 اهتمام ویژه نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی
 1399/10/10 سامانه پایانه‏ های فروشگاهی در کره جنوبی (قسمت چهارم) آثار و نتایج اجرای طرح
 1399/10/10 سامانه پایانه‏ های فروشگاهی در کره جنوبی (قسمت سوم) وظایف و تکالیف

 1399/10/10 پایانه‌های فروشگاهی در مجارستان (قسمت سوم – عملیات اجرایی)
 1399/10/10 پایانه‌های فروشگاهی در مجارستان (قسمت چهارم – ادامه عملیات اجرایی و جرائم)
 1399/10/09 شرکت های کاغذی در مسیر فرار مالیاتی
 1399/10/09 نقش ماده ۱۶۹ مکرر و ارسال صورت معاملات فصلی
 1399/10/09 سامانه‌ پایانه‌های فروشگاهی مجازی در اسلواکی (۴)
 1399/10/09 نگاهی به تجربه سوئد در استفاده از پایانه های فروشگاهی- قسمت دوم
 1399/10/08 سامانه‌ی پایانه‌های فروشگاهی مجازی در اسلواکی (۳)
 1399/10/08 تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/10/08 نگاهی به تجربه سوئد در استفاده از سامانه های فروشگاهی- قسمت اول
 1399/10/08 عناصر اصلی اجرای موفقیت آمیز سامانه های فروش آنلاین (قسمت دوم)

 1399/10/07 ابلاغ الکترونیکی و آثار آن
 1399/10/07 پایانه های فروشگاهی، بسترساز عدالت مالیاتی
 1399/10/07 اهمیت و نقش فرهنگ سازی در توسعه اقتصادی کشور
 1399/10/06 اهمیت استفاده از پایانه های فروشگاهی
 1399/10/06 اهمیت پایانه‌های فروشگاهی
 1399/10/06 مروری بر مفاد قانونی پایانه های فروشگاهی
 1399/10/06 عناصر اصلی اجرای موفقیت آمیزسامانه های فروش آنلاین
 1399/10/03 سامانه مودیان، چیستی و چرایی
 1399/10/03 تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی
 1399/10/03 فرهنگ سازی مالیاتی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی