آرشیو یادداشتها
چاپ مطلب

 1399/08/21 آثارکلان اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصادملی
 1399/08/21 نگاهی اجمالی به تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل
 1399/08/21 اهمیت ابلاغ الکترونیک
 1399/08/20 تکالیف اشخاص مشمول سامانه های فروشگاهی
 1399/08/20 آثار و نتایج ابلاغ الکترونیکی مالیاتی
 1399/08/20 لزوم فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/08/19 ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/08/18 آثار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
 1399/08/18 مالیات، فرهنگ و مقبولیت مردمی
 1399/08/17 فرهنگ سازی مالیاتی

 1399/08/17 ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی، خدمتی جدید در جهت افزایش اثربخشی نظام مالیاتی
 1399/08/14 تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/08/14 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 1399/08/12 آشنایی با تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/08/12 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/08/11 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، گامی در جهت رفاه مودیان
 1399/08/11 تعالی نظام مالیاتی با ترویج فرهنگ مالیاتی
 1399/08/10 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1399/08/10 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 1399/08/07 تکالیف صاحبان درآمد املاک اجاری

 1399/08/07 ارتقای فرهنگ مالیاتی زمینه ساز اقتصاد پایدار
 1399/08/05 اجرای الزامات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، گامی در جهت تحقق نظام مالیاتی هوشمند
 1399/08/03 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/08/03 آشنایی با تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/07/30 تکالیف صاحبان املاک اجاری
 1399/07/29 تکالیف مودیان بخش مشاغل در ارائه اظهارنامه
 1399/07/29 تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/07/28 اهمیت اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم
 1399/07/28 تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/07/27 تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

 1399/07/27 ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی
 1399/07/23 حقوق و تکالیف مودیان بخش مشاغل در ارائه اظهارنامه
 1399/07/23 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با هدف تسهیل امور مودیان
 1399/07/22 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/07/22 تکالیف و حقوق مالیاتی اشخاص حقوقی
 1399/07/21 تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری
 1399/07/21 تحقق درآمدهای مالیاتی با توسعه فرهنگ مالیاتی
 1399/07/20 جایگاه مالیات در عمران کشور
 1399/07/20 فرهنگ سازی مالیاتی
 1399/07/16 تبیین نتایج آثار پرداخت مالیات، ضرورتی انکارناپذیر

 1399/07/15 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 1399/07/14 پرداخت مالیات زمینه ساز توسعه و آبادانی
 1399/07/14 آثار پرداخت مالیات در بخش بهداشت و درمان
 1399/07/13 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 1399/07/12 آثار پرداخت مالیات در جامعه
 1399/07/09 ضرورت فرهنگسازی مالیاتی
 1399/07/08 فرهنگ مالیاتی
 1399/07/07 فرهنگ سازی مالیاتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
 1399/07/06 آثار و نتایج پرداخت مالیات در جامعه
 1399/07/05 افزایش درآمدهای مالیاتی با تقویت فرهنگ مالیاتی

1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
23
  
24
  
25
  
26
  
27
  
28
  
29
  
30
  
31
  
32
  
33
  
34
  
35
  
36
  
37
  
38
  

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی