نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی با همکاری دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد در آذرماه 1394 برگزار خواهد شد.
چاپ مطلب

فهرست محورهای نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی 1. اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی 2. شناسایی ظرفیت های مالیاتی و گسترش پایه های جدید مالیاتی 3. نظام مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر خانوار 4. سیاست های مالیاتی و ادوار تجاری 5. ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی 6. الگوی مالیاتی دولت اسلامی 7. مشوق ها و معافیت های مالیاتی با تاکید بر مناطق آزاد تجاری 8. مالیات بر موارد خاص(کالاهای مضر، دخانیات، ......) 9. ساختار نظام سیاست گذاری مالیاتی 10. مالیات های زیست محیطی 11. حقوق مالی، نظام دادرسی و ضمانت های اجرایی با تاکید بر قوانین مالیاتی 12. نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتی 13. مالیات در افق سند چشم انداز ج. ا. ا

تاریخ خبر: 1394/02/02
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی