شرح وظایف اداره کل فناوری اطلاعات
چاپ مطلب

• توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های کاربردی مورد نیاز سازمان و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارایه خدمات لازم در این زمینه .
• نظارت بر تجزیه، تحلیل و تائید مجوزهای نرم افزارهای مورد نیاز در زیر ساخت های نرم افزاری (سیستمی و کاربردی).
• مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری.
• نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت های اصلی حوزه فناوری اطلاعات (توسعه و پشتیبانی نرم افزار) با سیاست های کلی و ارائه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند .
• نظارت و همکاری درارائه ، تدوین و پیگیری ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های مربوط به استانداردهای توسعه سامانه ها.
• همکاری درارائه و اجرای سیاست های ابلاغ شده مرتبط با امنیت سورس کدهای تولید شده.
• همکاری در طراحی، تدوین و ارائه زیرساخت های مورد نیاز در خصوص در دسترس بودن، قابل توسعه و مدیریت پذیری سامانه ها.
• نظارت و همکاری در اجرای برنامه های ابلاغی حوزه فناوری اطلاعات سازمان در خصوص تولید و توسعه سامانه ها.
• جمع آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرح ها و برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دردست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه های مصوب .
• تهیه و تدوین استراتژی فن آوری اطلاعات سازمان .
• بررسی پیشنهادها و انتخاب موسسات و شرکت های داخلی و خارجی ارائه کننده خدمات سخت افزاری و نرم افزاری.
• ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه توسعه و پشتیبانی نرم افزار به واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی استان ها و واحدهای مالیاتی.
• برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز.
• پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و افزایش مهارت های تخصصی کارکنان .
• سازماندهی، پشتیبانی و به روز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستم های عمومی ، اختصاصی و یکپارچه سازی آنها .
• تدوین و ابلاغ ضوابط و دستور العمل های بهره برداری از سامانه های نرم افزاری.
• مدیریت رفع نواقص و کاستی های سیستم های موجود سازمان .
• اجرای طرح های تبدیل و ارتقاء نرم افزاری.
• تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک .
• برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت .
• تعیین صلاحیت فنی مشاوران ، پیمانکاران و ... جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات.
• ایجاد ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در سطح کشور به منظور شناخت امکانات و محدودیت های آن ها از نظر نرم افزرای در جهت جلب همکاری آن ها در آماده سازی اطلاعات شناسایی و عملکرد مودیان مالیاتی .
• ارائه پیشنهادات فنی به منظور انعقاد قراردادهای نرم افزاری مربوط به نظام اطلاعات مالیاتی کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب سیاست های تعیین شده توسط مراجع مربوط و کنترل نحوه انجام قرارداد.
• نظارت/ تحویل سیستم های نرم افزاری آماده شده و ارائه خدمات پشتیبانی و کنترل سیستم های مذکور در مرحله اجرا با هماهنگی مدیران واحدها.
• تطبیق و کنترل مراحل کار برنامه ها و پروژه های مصوب هوشمندسازی مالیاتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات
با شرح خدمات و استانداردهای مربوط و اظهارنظر درخصوص بودجه موردنیاز و پرداخت ها.
• تهیه و تنظیم دستورالعمل ها ، استانداردها و سیستم های مورد نیاز برای پیگیری ، ارزیابی و گزارش گیری
از پیشرفت برنامه ها و پروژه های نرم افزاری.
• تدوین سیاست ها ، فرآیندها و دستورالعمل ها جهت ارزیابی مجریان پروژه های حوزه نرم افزاری.
• تدوین برنامه های یکپارچه سازی سیستم های عامل ، نرم افزارهای کاربردی و سرویس های مختلف بر روی بسترهای ارتباطی در سطح کشور.
• تدوین ضوابط استفاده صحیح از سیستم های نرم افزاری.
• توسعه سامانه های مبتنی بر تکنولوژیMicro Service به منظور تحقق اهداف نظام مالیاتی هوشمند
در حوزه فناوری اطلاعات.
• توسعه و پشتیبانی سیستم های اطلاعات مدیریت مورد نیاز سازمان .
• تدوین سیاست های حوزه فناوری اطلاعات در راستای اهداف کلان سازمان.
• اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات باتوجه به اسناد بالادستی، مصوبات و آئین نامه های ابلاغی.
• مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری خدمات الکترونیکی .
• پشتیبانی و بهبود سامانه های خدمات الکترونیکی.
• مدیریت و توسعه پروژه های سامانه های ستادی.
• پشتیبانی و بهبود سامانه های ستادی.
• انجام هماهنگی با ادارات فناوری اطلاعات ، ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای سیاست ها و برنامه های کلان اداره کل فناوری اطلاعات.
• ارائه گزارش های مدیریتی مورد نیاز برای مدیران تصمیم گیر.
• مطالعه و تحقیق برای دستیابی به آخرین دانش روز در حوزه فناوری اطلاعات.
• تحلیل ، طراحی ، توسعه و پشتیبانی سامانه ها و سرویس های تحت وب و ویندوز.
• تحلیلی ، طراحی و پشتیبانی و بهینه سازی بانک های اطلاعاتی.
• پیکربندی و پایش تخصصی سیستم عامل سرورهای نرم افزار و سرورهای بانک اطلاعاتی.
• پایش تخصصی سامانه ها و سرورهای نرم افزاری و بهینه سازی مرتبط با آن ها.
• تحلیل ، تحقیق و توسعه معماری و ساختارهای مطمئن در جهت ایمن سازی و در دسترس پذیری سرویس ها
در لایه نرم افزاری.
• تهیه و ارائه مستندات آموزشی برای سامانه ها.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی¬.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی