شرح وظایف اداره کل ذیحسابی و امور مالی
چاپ مطلب

• نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
• نظارت بر حفظ اسناد مالی .
• نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و ضمانتنامه ها .
• نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور و واحدهای تابعه از طریق کنترل امناء اموال .
• اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت .
• در خواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه براساس موافقتنامه و تخصیص اعتبار ابلاغی به منظور پرداخت حواله های صادره .
• تأمین اعتبار کلیه دستور خرجهای صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق با قوانین مقررات مربوطه .
• پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص،تأمین اعتبار، تعهد ، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی .
• پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها .
• تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط .
• تهیه تراز ماهانه و نهایی و تهیه صوررت مغایرت بانکی و ارسال ترازهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای به همراه سایر مدارک لازم به دیوان محاسبات کشور و اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها در مواعید مقرر در قانون .
• انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق کارمندان رسمی ، پیمانی و قراردادی براساس احکام صادره از اداره کل منابع انسانی و رفاه و همچنین سایر پرداخت ها از جمله پاداش پایان خدمت، مأموریت، ذخیره مرخصی بازنشستگان و ... .
• انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و افزایش و یا قطع حقوق آنها براساس احکام صادره از سازمان بازنشستگی کشور.
• تأیید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام موافقت برای احکام انتصاب آنان توسط سازمان .
• واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأیید بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز ز طرف ایشان به مأمورینی که به موجب قانون مربوط مجاز به اخذ تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آنها .
• نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های مربوطه .
• تفویض اختیار به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که
با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین شده یا خواهد شد .
• اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده تملک داراییهای سرمایه ای تا دهم مرداد ماه سال بعد .
• پیگیری وصول درآمدهای پیش بینی شده سازمان در قانون بودجه سالانه از طریق حسابهای بانکی و نگهداری حساب درآمد طبق مقررات .
• همکاری با دفتر بودجه و نوسازی اداری برای تنظیم موافقتنامه و پیش بینی بودجه سال آتی .
• شرکت در جلسات مناقصه، مزایده و یا ترک تشریفات مناقصه و مزایده .
• اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه نقد یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشند.
• انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی¬.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی