شرح وظایف دفتر بودجه و نوسازی اداری
چاپ مطلب

• تهیه وتنظیم دستورالعمل بودجه سازمان براساس بخشنامه بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور .
• مطالعه ، بررسی و برآورد اعتبارات و نیازها برای دستیابی به اهد اف و برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و توزیع متناسب اعتبارات
• مبادله موافقت نامه های بودجه سازمان ، پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه بصورت مستمر و اعلام آن به واحدهای ذیربط .
• تهیه گزارش عملکرد بودجه و ارزیابی آن در انطباق با برنامه های تعیین شده و ارائه گزارشهای دوره ای و موردی.
• اختصاص اعتبارات به طرحها ، برنامه ها و فعالیت ها بر اساس مقررات نگهداری حساب اعتبارات .
• تلفیق و هماهنگی اقلام پیشنهادی بودجه با همکاری مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی.
• تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی شامل اقلام درآمد و هزینه سازمان با همکاری معاونتها و واحدهای ستاد و صف براساس شاخص های ابلاغی بودجه و ارائه به مسولین سازمان جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور.
• دریافت اعتبارات تخصیص یافته وابلاغ آن به واحدهای ستاد و صف سازمان و نظارت براجرای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای .
• مطالعه ، بررسی و طراحی تشکیلات تفصیلی سازمان در ستاد و مراکز استانها ، شهرستانها و بخش ها در راستای برنامه های کلان ملی، سیاست ها و ضوابط و مقررات مربوطه .
• دریافت و بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای سازمانی درخصوص حذف یا ایجاد سطوح وپست های سازمانی مورد نیاز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به سازمان اداری و استخدامی کشور.
• تهیه و به روز نگهداشتن نمودارسازمانی و مجموعه شرح وظایف وپست های سازمانی با رعایت ضوابط و شاخص های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور.
• انجام مطالعات مستمر درزمینه امور و وظایف حاکمیتی وتصدی درسازمان در راستای برون سپاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی وارائه پیشنهاد به مقامات مافوق.
• ساماندهی امور مربوط به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حوزه ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در راستای جلب مشارکت کارکنان و ارباب رجوع برای انجام امور بنحو شایسته .
• انجام امور دبیرخانه ای شورای راهبری توسعه مدیریت و تهیه و گردآوری مطالب و موضوعات مورد نیاز جهت طرح در جلسات، تهیه صورتجلسات و ابلاغ آن به دفاتر مربوطه.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی