شرح وظایف اداره کل منابع انسانی و رفاه
چاپ مطلب

• انجام کلیه امور مربوط به تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان(جذب و نگهداشت نیروی انسانی) و همچنین خروج از خدمت آنان
• بررسی و شناسایی مشخصات هر شغل و تدوین و ارایه طرح های طبقه بندی مشاغل .
• مدیریت امور مربوط به کمیته تخصصی سرمایه انسانی و نظارت بر اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران، دستورالعمل ماموریت و انتقال کارکنان و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم.
• صدور احکام استخدامی اعم از استخدام، تطبیق، ترفیع، تبدیل، انتقال، ماموریت، انتصاب، ارتقاء ،آماده به خدمت، اخراج، انفصال، استعفاء ، از کار افتادگی، بازخرید ، برقراری یا کسر فوق العاده های مختلف و... و ابلاغ، ارسال و اجرای آراء صادره از سوی مراجع ذیصلاح و انجام مکاتبات مربوط .
• برنامه ریزی و مدیریت امور بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران در کلیه امور مربوط به احکام کارگزینی و هماهنگی با سازمان های بازنشستگی مربوط .
• برنامه ریزی جهت به روزرسانی اطلاعات پرسنلی و تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات نیروی انسانی سازمان در کلیه امور مربوط .
• مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد سیستم پرسنلی و اعمال قوانین جدید در آن و آموزش کاربران مربوطه و انجام امور توسعه ای مربوط به حوزه سیستم های منابع انسانی.
• بکارگیری روش های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان در فرآیند جذب و تأمین نیروی انسانی.
• طراحی و مدیریت بانک اطلاعات مدیران.
• استقرار نظام شایستگی ها و توسعه شایستگی های مدیریتی با رویکرد کانون ارزیابی .
• طراحی کارراهه شغلی برای کارکنان و مدیریت مسیر شغلی آنان.
• مدیریت سیستم نقل و انتقال و ماموریت کارکنان سازمان.
• مدیریت امور مربوط به سیستم های حضور و غیاب، تردد، عملکرد، اضافه کار و رفاهی کارکنان با هماهنگی واحدهای مختلف سازمان .
• برنامه ریزی، مدیریت ، نظارت، رسیدگی و انجام کلیه امور رفاهی، ورزشی، تسهیلات بانکی، امور درمانی و بیمه ای .
• همکاری در برنامه ارزیابی عملکرد سازمان در اجرای جشنواره شهید رجایی.
• مدیریت و برنامه ریزی در جهت اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای طرح ارزشیابی کارکنان و مدیران سازمان و رسیدگی به شکایات واصله در زمینه ارزشیابی.
• انجام کلیه امور مربوط به بایگانی و حفاظت از مدارک و پرونده های پرسنلی کارکنان سازمان.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی