شرح وظایف دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی
چاپ مطلب

• نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی جهت حصول اطمینان از حسن اجرای فرآیند‌های مالیاتی مربوط به امور مودیان .
• طراحی ساز وکار‌های توسعه خدمات و گسترش نقاط تماس با مودیان و هماهنگی با واحد‌های ذی‌ربط جهت اجرای آن‌ها
• نظارت بر خدمات ارائه شده به مودیان توسط سایر واحدهای سازمان و هماهنگی با واحد‌های ذی‌ربط جهت توسعه و بهسازی این خدمات.
• طراحی فرآیند‌های جدید مالیاتی مربوط به امور مودیان و دستورالعمل اجرایی این فرآیند‌ها، با هماهنگی واحد‌های ذی‌ربط.
• تهیه گزارش‌های توجیهی و انجام اقدامات لازم در خصوص اصلاح و بهبود آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها
و دستورالعمل‌های مرتبط با فرآیند‌های مالیاتی خدمات مودیان.
• طراحی برنامه‌های ارائه خدمات مشاوره‌ای به مودیان و هماهنگی با واحد‌‌‌‌‌‌‌های ذی‌ربط جهت اجرای آن‌ها
و نظارت برعملکرد ادارات کل امور مالیاتی در این زمینه.
• همکاری در تهیه محتوای برنامه‌های اطلاع‌رسانی مالیاتی به مودیان مالیاتی.
• تدوین و بروزرسانی منشور حقوق مودیان و شیوه های اجرایی آن .
• استاندارد‌سازی خدمات مودیان با همکاری واحد‌های ذی‌ربط.
• سیاستگذاری و تعیین خط مشی های مربوط به نحوه تشکیل پرونده های الکترونیکی مودیان مالیاتی و نظارت بر اقدامات واحدهای اجرایی در زمینه چگونگی اجرای سیاست های ابلاغ شده در این خصوص.
• تعیین ضوابط مربوط به صدور کد پرونده و نظارت بر اجرای آن.
• نظارت بر روند قطعیت پرونده‌های مالیاتی با هدف کوتاه کردن وقفه‌های مالیاتی تا مرحله قطعیت.
• رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به مشکلات مودیان در حوزه امور خدمات مودیان.
• تعیین اصول و مبانی و نیازمندی‌ها و انتظارات از مسیر‌های ارتباطی و شیوه ارتباط با مودی و نظارت برآن‌ها.
• طراحی و توسعه فرآیندهای مربوط به صدورگواهی و مفاصاحساب‌های مالیاتی.
• طراحی و توسعه فرآیندهای مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی.
• طراحی و توسعه فرآیندهای مربوط به قطعیت مالیات.
• تهیه طرح‌های پیشنهادی توسعه تفکر مودی‌مداری در سازمان.
• تهیه طرح های پیشنهادی در رابطه با اطلاع‌رسانی به مودیان با شیوه‌های مقتضی.
• دسته‌بندی مودیان و طراحی و پیشنهاد شیوه اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل کارا و اثربخش با مودیان.
• پیشنهاد طرح‌ها و پروژه‌های نهادینه‌سازی مودی‌مداری و حمایت از حقوق ایشان.
• طراحی و بروز رسانی نظام تعاملات با تشکل‌های صنفی.
• سازماندهی و توسعه نظام ارایه خدمات مشاوره مالیاتی در سازمان.
• طراحی و بروز‌رسانی نظام‌نامه خدمات مودیان.
• پیشنهاد راهبردها و طراحی مفهومی خدمات نوین به مودیان.
• طراحی ساز‌و‌کارهای توسعه امور مودیان.
• پیشنهاد یا تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه‌های مرتبط با توسعه و افزایش اثر‌بخشی و کارایی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی مربوط به امور مودیان.
• سازماندهی و راهبری اجرای پروژه‌‌‌‌های توسعه خدمات مودیان مرتبط و نظارت بر عملکرد‌ها و پیامد‌های آن‌ها
• مشارکت در برنامه ریزی و تدوین فرآیندهای نحوه اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مودیان با توجه به مشخصات جغرافیایی ، اقتصادی و خاص مودیان .
• مشارکت در تهیه دستورالعمل در خصوص افزایش سطح تمکین مودیان و نظارت بر اجرای آن.
• مشارکت درتهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه ها ، دستور العمل های لازم در رابطه با اجرای قوانین مالیاتی .
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی