شرح وظایف دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی
چاپ مطلب

• تهیه دستورالعمل های لازم برای دریافت و پرداخت وجوه .
• تهیه دستورالعمل های نحوه استرداد وجوه و پیگیری آن .
• تهیه دستورالعمل های مربوط به وصول معوقات و پیگیری آن .
• هماهنگی با سازمانهای ذیربط از جمله گمرک، خزانه داری کل، بانکهای عامل وغیره که در امر وصول درآمدهای مالیاتی و سایر وجوه قانونی مشارکت دارند .
• تهیه دستورالعمل های لازم در خصوص تقسیط بدهی مودیان و بخشودگی جرائم.
• ارائه راهکارهای لازم برای تدوین استانداردهای حسابداری با همکاری مراجع مربوط در امور مالیاتی .
• همکاری در تدوین چارچوب و فرمت گزارشات مربوط به حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی .
• همکاری در تهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه ها ، دستور العمل های لازم در رابطه با اجرای قوانین مالیاتی.
• همکاری با مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه آموزش ماموران مالیاتی در بخش حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی.
• توزیع عوارض وصولی متمرکز و پیگیری توزیع عوارض در کشور .
• تهیه آمار درآمدهای مالیاتی کشور و سایر وجوه قانونی .
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی