مزایده و مناقصه
چاپ مطلب

.
.
.
.
.
آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول در کرج (تاریخ انتشار: 97/4/20)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (
تاریخ انتشار: 97/4/6)
آگهی مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول در اصفهان
(تاریخ انتشار: 97/3/19)
آگهی مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول در اصفهان (تاریخ انتشار: 97/3/29)
آگهی تجدید مزایده عمومی 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی (تاریخ انتشار: 97/3/21)
آگهی مزایده نوبت اول فروش اموال غیرمنقول در اصفهان (تاریخ انتشار: 97/2/24)
آگهی مزایده نوبت دوم شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار:97/2/24)
آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول آذربایجان غربی (انتشار:97/2/5)
آگهی مزایده نوبت اول یک دستگاه پراید در زنجان (انتشار: 97/2/5)
آگهی مزایده نوبت اموال غیرمنقول در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار: 97/2/4)
آگهی مزایده نوبت اول یک باب ساختمان با کاربری تجاری (تاریخ انتشار:1397/01/28)
آگهی مزایده نوبت اول شش دانگ مجتمع بین راهی-خدمات رفاهی (تاریخ انتشار:1397/01/28)
آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول در آذربایجان غربی (تاریخ انتشار:1397/01/28)
آگهی مزایده نوبت اول شش دانگ یک باب ساختمان در خراسان جنوبی (تاریخ انتشار:1396/11/25)
آگهی تجدید مزایده اموال منقول در آذربایجان غربی (تاریخ انتشار: 1396/11/25)
مزایده 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی (تاریخ انتشار:1396/11/17)
مزایده نوبت دوم یک دستگاه سورن (تاریخ انتشار:1396/11/17)
آگهی تجدید مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو در آذربایجان غربی (تاریخ انتشار: 1396/11/03)
مزایده 4 دستگاه اتومبیل دولتی قابل شماره گذاری
مزایده یک دستگاه خودرو سمند سورنپرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی