آموزش، زمینه ساز فرهنگ سازی مالیاتی
چاپ مطلب

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته تفاوتی اساسی دارد. شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت، جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروز ثروتمندترین مردم دنیا افرادی هستند که دانش مدار و کارآفرین می باشند. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می گویند.
در دنیای امروز لازمه رشد اقتصادی و به تبع آن تغییر نگاه جامعه به مالیات، توسعه مراکز تولید دانش و فناوری است که مهمترین آنها دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی هستند . از این رو آموزش مهم ترین و کلیدی ترین نقش در نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی دارد. باید موسسات آموزشی اعم از دبیرستان ها، دانشکده ها و دانشگاه ها آموزشهای لازم را جهت توسعه اقتصاد مقاومتی و فرهنگ سازی مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهند. نقش مالیات در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور همگانی درآید و این امر با آموزش امکان پذیر است.
استفاده از آموزش در فرهنگ سازی باعث می شود، افراد با آگاهی بیشتری مسائل جامعه را تحلیل کنند. آموزش صحیح ضمن افزایش دانش، شناخت انسان ها را در استفاده از فرصت ها بالا می برد و افراد می توانند بر اساس این اطلاعات، تصمیمها و انتخابهای بهتری داشته باشند و باعث همراهی و مشارکت افراد در جهت توسعه همه جانبة جامعه می شود. لذا توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی جز با تعلیم و آموزش میسر و ممکن نخواهد بود و از آنجا که مراکز آموزشی، مهم‌ترین گذرگاه انتقال فرهنگ از نسلی به نسلی هستند، لذا ارتقا فرهنگ از طریق مراکز و نهادهای آموزشی انجام می‌پذیرد. همچنین مراکز آموزشی می‌توانند با ارتقاء و پرورش حوزه‌های شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها رشد فرهنگ و نظام‌های درون فرهنگی را میسر سازند. از این رو توسعه فرهنگی، ارتباطی دو سویه با آموزش و نظام های آموزشی دارد و فرهنگ مالیاتی جدا از این مقوله نیست. به همین دلیل برای نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی در جامعه، نیاز به ارتقاء نظام فکری افراد از طریق آموزش داریم تا افراد با آگاهی نسبت به نقش مالیات درجامعه، دید خود را نسبت به آن تغییر دهند و پرداخت مالیات را سهم خود در توسعه جامعه بدانند . در چنین شرایطی جامعه می‌تواند واجد فرهنگ مالیاتی توسعه یافته و پایدار باشد.
در خاتمه میتوان چنین گفت که نقش آموزش و مراکز آموزشی در توسعه فرهنگ مالیاتی بی بدیل است و آموزش و پرورش می‌تواند در بخش فرهنگ سازی مالیاتی و اقتصاد مقاومتی نقش موثری داشته باشد. چنانچه نظام آموزشی یک جامعه در خصوص مسائل اقتصادی و مالیاتی از انسجام و برنامه ریزی مناسبی برخوردار باشد، طبیعتا می‌توان امید داشت که خوداظهاری مالیاتی در جامعه گسترش یافته و دیگر شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.


تاریخ یادداشت: 1395/12/15
کلمات کلیدی: مالیات فرهنگ سازی مالیاتی آموزش 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی