نقش و تاثیر مالیات در رشد و توسعه اقتصاد کشور
چاپ مطلب

در جهان امروز کلیه دولتها می کوشند به انحای مختلف رفاه و آسایش ملتهای خویش را بیش از پیش فراهم نمایند. بر این اساس هر دولتی که در عرصه ملی و بین المللی بیشتر بتواند ایفای نقش نموده و در صحنه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ... فعال تر عمل نماید به موفقیت بیشتری دست خواهد یافت. از اینرو دولتها برای رسیدن به جاده رشد و توسعه ناگزیرند که بر مرکب اقتصاد سوار شده و طی طریق نمایند.
بی شک چنانچه این مرکب بطور صحیح و دقیق عمل ننماید، قادر نخواهد بود ما را به سر منزل مقصود برساند از اینرو قبل از هر چیز می بایست به شناسایی ملزومات و متغیرهایی که موجب کندی یا توقف آن می گردند، پرداخته تا پس از برطرف کردن معایب و اصلاح آنها بتوان با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد. با توجه به این موضوع، از مهمترین موانع قابل ذکر می توان به تورم، بیکاری، رکود، عدم توزیع درآمد و ثروت در جامعه و ... اشاره داشت که ممکن است گاهی در اثر نوسانات و بحرانهای داخلی ایجاد شده و یا توسط دولتهای استکباری به سایر کشورها تحمیل می شود تا از این طریق جلوی توسعه و پیشرفت آنها را گرفته و مانع بالندگی و خودکفایی آنها می گردند.
متاسفانه بیشتر موانع ایجاد شده در مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه معلول اعمال سیاستهای استکباری کشورهای سلطه گر است زیرا کشورهای مذکور با تاراج بردن ذخایر و منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه در وهله نخست، امکان تولید و اشتغال را از آنها می گیرند که همین موضوع پیامدهای ناگواری را برای آنان به همراه خواهد داشت; زیرا عدم تولید، بیکاری و عدم اشتغال، فقدان پس انداز و سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت که در نهایت به وابستگی کشور و عقب ماندگی ختم می شود. از اینرو کشورهای پیشرفته همواره سعی دارند این زنجیره مخرب را هر چه محکم تر نموده تا سایر کشورها نتوانند به خودکفایی و توسعه دست یابند.
بنابراین بهترین وسیله برای رشد و پیشرفت هر کشوری، حضور در عرصه های اقتصادی است که این امر جز با به حرکت در آوردن چرخ های تولید، میسر نخواهد گردید.
در دنیای امروز ، مسائل اقتصادی در عرصه های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و از آنجائیکه قدرت هر جامعه و کشوری به قدرت اقتصادی و تولیدی آن بستگی دارد از اینرو دولتمردان و کارگزاران می بایست در این راستا قدمهای بلندی برداشته و با اتخاذ سیاستهای مناسب به برطرف نمودن بیماریهای مزمن اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری ، تورم ، رکود و ... همت گماشته و با حمایت های وسیع از تولیدات ملی کشور، موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم نمایند.
شایان ذکر است که اثرات میزان تولید فقط محدود به مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نبوده بلکه می تواند تاثیر فزاینده ای برمالیات بر درآمد مشاغل نیز داشته باشد زیرا با ازدیاد وتنوع تولیدات کشور افراد کثیری به فروش کالا وارائه خدمات مشغول شده که در نهایت این اشتغال زائی می تواند برای آنان کسب درآمد نموده و بد منبع آن برای دولت از طریق اخذ مالیات بردرامد مشاغل ، منبع درآمد ایجاد نماید .
ملاحظه می شود که نقش مالیات در حمایت از تولیدات داخلی بسیار چشمگیر بوده زیرا اولا با افزایش مالیات برکالاهای و امروز می توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی مبادرت نموده و ثانیا با حمایت اثر تولیدات داخلی وافزایش آن ، منابع درآمدی قابل توجهی از محل مالیات عاید دولت می گردد.
با توجه به مطالب مطرح شده باید اذعان نمود که نقش ابزاری مالیات در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت بوده زیرا همانگونه که قبلا اشاره شد توسعه و رشد اقتصادی در سایه افزایش تولیدات ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری میسر می گردد. در واقع میان میزان تولیدات و سطح اشتغال رابطه ی مستقیمی وجود داشته، بدین معنی که با افزایش تولید سطح بیکاری در جامعه کاهش یافته که این امر در نهایت می تواندکمک شایانی به توسعه و رشد اقتصادی کشور نماید.


تاریخ یادداشت: 1395/12/22
کلمات کلیدی: مالیات رشد و توسعه 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی