عدالت اجتماعی، ارمغان درآمدهای مالیاتی
چاپ مطلب

عدالت، یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوت ها و معیارهای مختلف ارزشی، به صورت های متفاوت تغییر و تفسیر می شود. صاحب نظران معتقد هستند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است. عدالت مترادف با کارآمدی است. درحقیقت کارآمدی جزئی از عدالت است. عدالت دارای مفهومی عینی و قابل درک است. ناگفته پیداست پرداخت مالیات تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی را به دنبال دارد. امکاناتی که به مدد پرداخت مالیات حاصل می شود موجب برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد. امروزه مالیات به عنوان منبع مناسب مالی دولت برای اجرای طرح های عمرانی، اهمیتی ویژه پیدا کرده است. از این رو قوانین مالیاتی در راستای رشد اقتصادی به کار می روند چرا که مالیات منبع تامین بخش قابل توجهی از هزینه های عمرانی و جاری می باشد. نقش مالیات در عدالت اجتماعی زمانی آشکارتر می شود که به این مقوله توجه شود: دولت ها وظایف مهمی چون امنیت، آموزش، بهداشت و ... را برعهده دارند که اجرای این وظایف نیاز به بودجه های کلان و قابل اتکا داردکه تامین بخشی از این هزینه ها از طریق مالیات صورت می پذیرد. همچنین از مالیات برای کاهش نرخ تورم، رشد درآمدهای مالیاتی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد استفاده می شود. درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. مالیات دولت را قادر می سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد و کساد اقتصادی جلوگیری کند. مالیات از سه اصل کارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه بودن تبعیت می کند و به این ترتیب به اهداف سازنده خود دست می یابد. به صورت اجمالی می توان گفت: دولت برای اداره امور کشور نیازمند منابع مالی متعددی است تا بتوانند به مردم خدمت کرده و مشکلات مختلف جامعه را حل و در حفظ و حراست از شئون مردم، تربیت و رشد استعدادها، سلامتی جسم انسان ها و غیره اقدام کنند. از آنجایی که مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده هزینه های عمومی محسوب می شود، می تواند تکیه گاه مطمئنی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی واقع شود. پرداخت مالیات، آنقدر که برای سرمایه گذاری در بخش های تولید و گسترش عدالت اجتماعی نقش دارد، عدم تمکین آن برای اقتصاد مشکل ساز است و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد. مالیات به عنوان موثرترین ابزار برای برقراری عدالت می تواند موجبات قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را برای کشور فراهم کند. در نهایت قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می رود; زیرا مالیات نه تنها منبع تامین هزینه های جاری و عمومی است، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.


تاریخ خبر: 1396/01/21
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی عدالت اجتماعی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی