مالیات ، سرفصل تحقق اقتصاد مقاومتی
چاپ مطلب

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. هدف از اقتصاد مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که منفعل نیست و توان رویارویی و تقابل با فشارهای داخلی و خارجی را دارد. در این نوع از اقتصاد، کشور باید هر چه بیشتر استفاده از منابع نفتی را محدود کند و به ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتی، عدم اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت، ارتقای عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمایت از تولید در کشور، حمایت از صادرات در فرایندهای اقتصادی کشور است.
از طرفی، در حال حاضر یکی از مهمترین و کلیدی ترین منابع درآمدی دولت ها که نقش به سزایی در ایجاد استقلال و قدرت تصمیم گیری برای آنها دارد، مالیات می باشد.کوچک شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت، پرداخت به موقع مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از مهمترین راهکارهای تحقق درآمدهای مالیاتی و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور برنامه های مهمی را برای ارتقای کارآمدی و انعطاف پذیری نظام مالیاتی در دست اجرا دارد که افزایش قابل توجه تامین هزینه های عمومی را به دنبال خواهد داشت.
در همین راستا، توجه به اقتصاد مبتنی بر درآمدهای مالیاتی به جای اقتصاد مبتنی بر نفت، مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» در تاریخ 92/11/29 تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. بر اساس بند 17 ابلاغیه مذکور اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت. بر همین مبنا، در چارچوب ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی کشور را برآن داشت اجرای طرح جامع مالیاتی را که طی چند سال گذشته در حال اجرا و عملیاتی شدن است و در عین حال یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی دولت به شمار می رود سرعت و شتاب مضاعف تری بدان دهد که نقش بی بدیل و مهمی در تحقق عملی اقتصاد مقاومتی و درآمد های دولت در راستای تحقق هر چه بیشتر اهداف بزرگی چون شفاف سازی مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی، تسهیل فرایند خدمات رسانی به مودیان مالیاتی و مستند و مستدل سازی نحوه تشخیص، محاسبه و وصول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان و شناسایی منابع جدید مالیاتی دارد.
بی شک، نظام مالیاتی پویا و کارآمد می تواند همه نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تامین کند، زیرا دولت ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی هستند و مالیات به عنوان یک راهبرد می تواند اتکای درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، زیرا تامین مالی آن به وسیله خود افراد جامعه و مالیات های پرداختی آن ها است که موجب بی نیازی مالی دولت به منابع دیگر شده و استحکام پایه های آن را به دنبال دارد.دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال می کنند و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی سمت و سو می دهند.
از همین منظر، مالیات نمونه عینی مشارکت اجتماعی در تامین منابع عمومی در شرایط اقتصاد مقاومتی است.شهروندان با پرداخت مالیات به تامین بخشی از منابع مالی که به خاطر فشارها وتحریم ها امکان تحقق نداردکمک می کنند.به عبارت دیگر مالیات یکی از موثر ترین ابزارها در هدایت اقتصاد هرکشوری به شمار می رود.بدیهی است، عدم اتکا به درآمدهای نفتی راهبردی هوشمندانه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است و با اتکا به درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین ابزار مالی دولت می توان برای تثبیت آرمان های اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، قدم مهمی برداشت. از سوی دیگر، رواج فرهنگ پرداخت مالیات می‌تواند منجر به اقتصاد مقاومتی گردد، زیرا بر اساس این فرهنگ‌سازی عموم مردم به این آگاهی می‌رسند که تحول از درون آغاز می‌گردد. اگر عموم مردم کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته می‌خواهند، قدم‌های فرد فرد آن‏ها، در گسترش اقتصاد مقاومتی، توسعه و ... مهم و اثرگذار است، زیرا هرگونه تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور بدون خواست و اراده مردم راه به‌جایی ندارد.
در این میان، بی تردید نقش و جایگاه بی بدیل فرهنگ سازی مالیاتی در تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی بر هیچ کس پوشیده نیست. بر همین اساس، از طریق کلیه ابزار و امکانات موجود منجمله رسانه های ارتباط جمعی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات و... می توان ضمن جلب و مشارکت بیش از پیش مودیان در تامین و رشد درآمدهای مالیاتی زمینه اجرای هر چه بهتر و مطلوب تر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور را نیز فراهم آورد.


تاریخ یادداشت: 1396/07/04
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی