نظارت برفراینداجرای امور واعمال قانون زمینه ساز موفقیت است
چاپ مطلب

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت که نظارت برفرایند اجرای امور،ارزیابی مستمر فعالیت کارکنان مجموعه های اداری از سوی روسای امور زمینه ساز موفقیت سازمان برای تحقق اهداف سازمان است.
محمدعلی غفاری در سیزدهمین جلسه قانون درجمع معاونان و روسای واحدهای اداری این اداره کل گفت رصد به موقع فعالیت کارکنان و واحدها و رفع موانع و ایجاد انگیزه به پویایی فعالیت ها و کارزآمدی سازمان کمک می کند.
وی اظهارکرد که سازمان مالیاتی در قالب طرح جامع اصلام نظام مالیاتی برنماهاهی مختلفی را پیش بینی کرده که به سهولت در پیشبرد اهداف این برنماه هایکی پس ازدیگری اجرامی شود و دربرای تحقق این مهم آشنایی باقوانین و وظایف و تقسم کار ونیروی انئسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیران وکارشناسان اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد هر دوهفته یک بار در نشستی مواد قانون مالیات های مستقیم را بررسی و برای پیرامون راهکارها و روش های بهتر اجرای قوانین مالیاتی وشفاف سازی دراین زمینه باهم تبادل نظر می کنند.

تاریخ خبر: 1396/07/04
کلمات کلیدی: قانون مالیات های مستقیم 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی